Van de redactie

De donkere dagen staan weer voor de deur en dat wil zeggen dat ook het laatste krantje van 2018 er aan komt. Het kerstnummer en tevens het laatste krantje van dit jaar zal uitkomen op woensdag 12 december. De kopij voor dit krantje (inclusief wedstrijdprogramma van 15, 16, 22 december en 5 januari) moeten op maandag 10 december vóór 12:00 uur bij Olga ingeleverd worden. Het eerste krantje van 2019 zal uitkomen woensdag 9 januari. De kopij van dit krantje moet op maandag 7 januari vóór 12 uur bij Olga ingeleverd worden. Dit is inclusief het wedstrijd programma van 12 en 13 januari. Namens de redactie, Bart Kasten

  

Datum 01-12-2018 10:12