Corona op Achilles?

De competitie start volgende week en nu al zijn we in rep en roer over mogelijke coronabesmettingen binnen onze club. Wat moeten we doen en welke regels hanteren we? Het klinkt logisch, maar we dienen vooral verstandig te blijven en goed met elkaar om te gaan. Met de ervaringen die we nu hebben gaat dit redelijk, maar willen we toch (nogmaals!) het volgende benadrukken:

Houd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij je aan het trainen of wedstrijd spelen bent of uit hetzelfde huishouden komt).
Dit geldt voor alle volwassenen! We zien veel supporters en belangstellenden langs het veld staan en op de bankjes zitten, maar zonder deze anderhalve meter. Dit is dus niet de bedoeling. Je bent welkom op de accommodatie om je kind of wie dan ook te zien spelen, maar houd die anderhalve meter afstand van elkaar. Mocht het bestuur uiteindelijk van mening zijn dat dit niet lukt, zullen we ons beraden om supporters niet meer toe te laten tot de accommodatie. We houden erg van de sport, maar zouden het uitermate vervelend vinden als de competitie vroegtijdig moet worden beëindigd door teveel corona-slachtoffers. 

Probeer het bezoek bij andere verenigingen zoveel mogelijk te beperken tot alleen het noodzakelijke.
Zo helpen we de andere clubs zoveel mogelijk bij het veilig houden van hun accommodatie. Volg hierbij natuurlijk de protocollen van die club. 

De kantine alleen toegankelijk is voor:

  • Toiletbezoek
  • Iets te eten of drinken kopen
  • Als je de kantine betreedt, doe je dit via de hoofdingang en volg je de looplijnen via het terras en de brug naar buiten. Houd deze looplijnen dus ook vrij!

Voor alle andere doeleinden is de kantine GESLOTEN tenzij in overleg met het bestuur. In dit geval gelden er andere voorwaarden die dan worden toegelicht. We hebben nu al voorbeelden van Haagse verenigingen waar dit al mis is gegaan en er boetes zijn uitgedeeld. Dus gebruik de kantine niet om te schuilen voor regen, als hangplek, omkleedplek of gewoon om lekker je drankje te drinken. Met de huidige regelgeving is dit niet toegestaan.

FAQ KNKV

De korfbalbond maakt het ons makkelijk en heeft een hele pagina ingericht over de veel gestelde vragen. Voor het volledige artikel verwijzen we naar https://www.knkv.nl/faqcorona. De belangrijkste staan hieronder:

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden. Mocht je een test ondergaan, geef dit dan door aan de trainer/coach (indien geen coach, dan aan de teamgenoten en TC doorgeven) zodat hij/zij op de hoogte is van de situatie.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de competitie afdeling van het KNKV via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken.

Wat te doen als er vermoeden is dat er een speler of staflid van de tegenstander klachten heeft?
We gaan er te alle tijde vanuit dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. We adviseren om altijd het overleg te zoeken met de tegenstander. Op het moment dat het team alsnog van mening is dat de gezondheid van alle betrokkenen in het geding is kan er besloten worden om niet te starten of te stoppen. Op basis van de privacy-wetgeving is het niet mogelijk om een gezondheidsverklaring of negatieve corona test op te eisen. De wedstrijd zal dan behandeld worden als een gestaakte wedstrijd, en daarbij dienen alle betrokkenen conform het tuchtreglement een verklaring in te zenden.

Moeten reservespelers en andere stafleden ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de reservebank?
Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. 

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere korfbalactiviteiten?
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd?
Er gelden op dit moment vanuit de KNGF (zie richtlijn) op dit moment geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers zolang de desbetreffende speler of arts/ fysiotherapeut geen corona gerelateerde klachten heeft.

Moeten we bij een time-out / rustmoment / groepshug afstand houden?
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Hou je hier altijd aan!

Het Bestuur

Datum 28-08-2020 17:48
Tags