Reminder voor iedereen die weer aan het trainen is!

Afgelopen week hebben we bij een bezoek aan de accommodatie geconstateerd dat de materiaalcontainer nog open stond en met materiaal her en der voor iedereen voor het op grijpen lag.

Nu is het zo dat we ook in de tijd dat wij de zwarte container gebruikten ook al nonchalant omgingen met onze dure spullen. Dan zwierf er ook met grote regelmaat na het afsluiten van trainingen en wedstrijden gebruikt materieel en materiaal over de velden. Maar nu tijdens de bouw onze accommodatie min of meer vrij toegankelijk is vanaf de Mient is wat we nu aantroffen absoluut niet de bedoeling.De container is nu na deze constatering afgesloten.

Maar met klem vragen we aan jullie allemaal (trainers en spelers) om na gebruik de spullen op te bergen in de daarvoor bestemde container en om deze laatste bij het verlaten van de accommodatie af te sluiten met het daarvoor bestemde slot. En niet te vergeten om de sleutelbos in te leveren bij René en Margot aan het Pomonaplein.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Datum 10-07-2021 09:17