Een coronaproof Achilles

Vanaf deze week mogen we weer de zaal in: er mag binnen gelukkig nog gekorfbald worden. Helaas is publiek sinds de strengere coronamaatregelen (per 13 november) niet welkom. Voor deelnemers aan trainingen/wedstrijden is het Coronatoegangsbewijs (de QR-code) verplicht. Daarnaast is het nog steeds de bedoeling je aan de basismaatregelen te houden: bij klachten blijf je thuis, regelmatig de handen wassen/desinfecteren en buiten de lijnen bewaar je onderling 1,5 meter afstand.

Coronamaatregelen

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als jij/zij gevaccineerd bent/zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Sporthal

 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar (op dit moment verzorgt de Campus de Coronacheck bij toegang tot de sporthal);
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines;
 • Dit geldt voor sporters;
 • Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. sporthalbeheerders, onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc. (let op: omdat de Campus de toegangscheck verzorgt kan het mogelijk zijn dat er wel voor gekozen wordt om iedereen boven de 18 jaar te controleren, neem dus altijd je telefoon en ID kaart mee!);
 • Heb je geen functie in de sporthal? Dan verlaat je de sporthal.
 • Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als 'publiek' ook een CTB tonen;
 • Sporters en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een bezoek aan de sporthal bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Horeca in de sporthal

 • Voor het afhalen van eten en drinken op sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs niet verplicht is;
 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in een horecaruimte of op het buitenterras geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is van 13 jaar en ouder.

Ben je te gast bij een andere club?

In principe gelden bovenstaande regels ook voor de verenigingen waar je te gast bent. Echter kan hiervan worden afgeweken. Volg de instructies van de vereniging waar je te gast bent altijd op!

Bronnen sporten & corona

Het bestuur

Datum 13-11-2021 08:15
Tags