16 november: JAV

Afgelopen vrijdag (5 oktober) werd tijdens de JAV helaas het quorum niet gehaald (slechts 34 leden aanwezig, waar 56 vereist is). Vandaar dat een nieuwe datum voor het 2e deel van de JAV is noodzakelijk is. Het 2e deel van de 96e Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin we terugkijken op het seizoen 2017-2018, zal plaatsvinden op vrijdag 16 november 2018 (let op: dit is een week later dan de datum die in het krantje vermeld wordt, dit ivm de Haagse Korfbaldagen), aanvang 20.00 uur in De Vlonder. Arthur Bolder (secretaris)

  .

Datum 29-10-2018 09:20
Tags