Tennis

Op de tijden dat Achilles korfbal geen gebruik maakt van het kunstgrasveld voor wedstrijden en trainingen, of door de scholen voor sportlessen of sportdagen, kan er tegen aantrekkelijke prijzen worden getennist op het kunstgrasveld van Achilles. Er kan worden gekozen voor een (doorlopend) zomer- en/of winterabonnement. Het is ook mogelijk om een baan per uur te huren. Voor ieder seizoengedeelte wordt hier bekend gemaakt welke dagen en uren, dan wel dagdelen beschikbaar zijn om te tennissen.Tijdens het winterseizoen zijn de dagen en uren dat er getennist kan worden minder beperkt dan in het zomerseizoen. Dit komt door de veldkorfbalcompetitie die van half maart tot eind oktober plaatsvindt. In november gaan de korfballers weer de zaal en is er meer ruimte om te tennissen. Bekijk bij Beschikbaarheid tennisbanen op welke dagen en tijden er getennist kan worden.

Abonnementen

We hanteren variabele tarieven. Hiermee bedoelen we dat als je op het einde van het seizoen lid wordt, je minder betaalt dan aan het begin van het seizoen. In onderstaand overzicht vind je de tarieven voor de periode op de maand van inschrijving

Zomerabonnement (geldig van 1 april t/m 31 oktober)aprilmeijunijuliaugseptokt
Achilles korfballid ouder vanaf 16 jaar € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 10,00
Achilles korfballid jonger dan 16 jaar (jeugdlid) € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 10,00
Niet Achilles korfballid € 58,00 € 58,00 € 58,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 10,00
Winterabonnement (geldig van 1 november t/m 31 maart)novdecjanfebmaart
Achilles korfballid ouder vanaf 16 jaar € 42,00 € 42,00 € 21,00 € 21,00 € 10,00
Achilles korfballid jonger dan 16 jaar (jeugdlid) € 30,00 € 30,00 € 15,00 € 15,00 € 10,00
Niet Achilles korfballid € 54,00 € 54,00 € 27,00 € 27,00 € 10,00

Achillesleden zijn spelende en niet spelende leden en leden van verdienste. Donateurs en leeuwenfonds deelnemers zijn geen leden.

Er kan ook gekozen worden voor een doorlopend abonnement. Dat betekent dat u zich tot wederopzegging als lid kan aanmelden voor Achilles tennis (winter en/of zomer). De prijzen zijn conform de op dat moment van toepassing zijnde abonnementskosten (winter en/of zomer).

 

Baanhuur

Het is ook mogelijk om een tennisbaan te huren. Prijs per uur bedraagt € 10,00. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden aan de aanwezige toezichthouder van Achilles.

Wilt u een keer in groepsverband tennissen, denk aan bedrijfs-, school-, familie- of straatfeest, dan kan er één of meerdere banen een dagdeel of avond afgehuurd worden. Laat ons weten wat uw plannen zijn dan komen we er wel uit.

 

Introducés

Voor abonnementhouders is het mogelijk om een introducé mee te nemen om op een bepaalde dag te tennissen. De prijs is € 6,00. Het bedrag dient vooraf betaald te worden door dit bedrag over te maken naar NL03INGB0000178155 tnv HKV Achilles onder vermelding van “introducé tennis”.

 

Toernooien

De tenniscommissie organiseert 2x per jaar een open tennistoernooi (op Hemelvaartsdag en een oliebollentoernooi!) en dat zorgt altijd voor een hoop gezelligheid.

 

Aanmelden

Het aanmelden voor een abonnement kan door het ingevulde inschrijfformulier op te sturen naar de ledenadministratie tennis. Op het formulier machtigt de abonnementshouder Achilles om via een automatische incasso het abonnementsbedrag per seizoen gedeelte van zijn rekening af te schrijven. Tevens dient bij eerste aanmelding, of bij heraanmelding, waarbij men langer dan 3 jaar geen lid is geweest, een recente pasfoto bijgeleverd te worden.

Aanmelden kan voor een doorlopend zomer en/of winter abonnement, ofwel alleen per seizoengedeelte per jaar. Bij doorlopend lidmaatschap dient opzegging uiterlijk één maand voorafgaand aan seizoen gedeelte te worden doorgegeven (dus vóór 1 maart en/of 1 oktober). Bij afmelding na deze data zal geen restitutie plaatsvinden.

Bij verlies of diefstal van uw tennispas wordt € 2,50 in rekening gebracht.

Dit formulier inleveren bij: Peter Z, via tennisinfo@hkvachilles.nl.

Reserveren

Tennisbanen kunnen worden gereserveerd door een mail te sturen naar: tennisinfo@hkvachilles.nl. Bekijk bij Beschikbaarheid tennisbanen op welke dagen en tijden er getennist kan worden.

 

Afhang systeem

Voor het gebruik van een baan is het verplicht dat de abonnements-, huur- of introducékaart wordt opgehangen op het ‘afhang bord’. De huur-, introducékaart ontvangt u, na betaling, van de aanwezige toezichthouder.

 

Reglement

Iedereen die bij Achilles komt tennissen moet zich houden aan het regelement. Het regelement hangt ter inzage op het informatiebord in de kantine of kan via de tenniscommissie worden opgevraagd.

 

Informatie

Voor informatie kunt u mailen met de tenniscommissie via tennisinfo@hkvachilles.nl

 

Ledenadministratie tennis

Peter Z
Tennisinfo@hkvachilles.nl