Contributie

Periode 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019

Categorie   Leeftijdsgroep   Per maand
Senioren   19 jaar en ouder   € 26,90
Junioren   15 t/m 18 jaar   € 20,48
B-Aspiranten   14 t/m 15 jaar   € 17,38
C-Aspiranten   12 t/m 13 jaar   € 17,38
D-Pupillen   10 t/m 11 jaar   € 17,38
E-Pupillen   8 t/m 9 jaar   € 17,38
F-Pupillen   6 t/m 7 jaar   € 17,38
Kangoeroes   3 t/m 5 jaar   € 7,96
Niet spelende leden   19 jr en ouder   € 9,20
Recreanten   n.v.t.   € 7,96
SeniorenFit   n.v.t.   € 10,-
G-korfbal   n.v.t.   € 7,96
  • Vanaf 1 januari 2018 wordt, als gevolg van een wijziging in de peildatum zoals doorgevoerd door de KNKV, de contributie-categorie per lid herzien. De leeftijd van het lid op 1 januari van het desbetreffende seizoen (voor seizoen 2018/2019 dus 1 januari 2019) bepaalt dan de contributie-categorie.
  • Voor kangoeroes geldt, dat zij zodra zij de leeftijd van drie jaar hebben bereikt, als lid mogen worden aangemeld. Aan de door het KNKV te organiseren officiële wedstrijden mag vanaf zes jaar worden deelgenomen.
  • De automatische incasso vindt rond de 25ste van de maand voorafgaande aan de periode plaats.
  • Heb je een ooievaarspas? Dan krijg je bij ons korting op het lidmaatschap
  • Voor vragen over de incasso kan je terecht bij Roel Westgeest via contributie@hkvachilles.nl