Vrijwilligersbeleid -Taakie

We willen ernaartoe groeien dat elke Achilliaan passend z’n steentje bij gaat dragen:

  1. Een verplichte teambijdrage.
  2. Een verplichte minimale bijdrage als individu.
  3. Een aanvullende inspanningsverwachting (die vrijwillig afgekocht kan worden).

Hieronder staan we kort stil bij de inhoud van het beleid en hoe we dit verder uitvoeren.

De verplichte teambijdrage is voor het overgrote deel niets nieuws onder de zon, eerder opschrijven van wat we al doen. Nieuw is wel het fluiten van een vast aantal van externe wedstrijden voor de bond bij de seniorenteams die uitkomen in de wedstrijdklasse. Een knelpunt dat we nu echt willen gaan oplossen.

De verplichte minimale bijdrage als individu is nieuw. Ook hier leggen we de focus op daar waar Houdini’s trucs vaak nodig zijn: training geven, thuiswedstrijden fluiten en coachen. Kort gezegd:

  • Alle leden van 15 jaar en ouder willen we kunnen bereiken voor dit soort bijdragen. Dit doen we passend en tevens, er is ruimte voor opleiding en er is en komt begeleiding. We doen het samen!
  • Bij de selectieleden (Achilles 1, 2 en 3) zetten we het vizier op het leveren van een bijdrage van bondsscheidsrechter, commissielid TC, coach of trainer. Een passende rol bij de spelende top van onze club. Dit verloopt tot nu toe dus erg goed!

De aanvullende inspanningsverwachting geldt ook voor iedere speler vanaf 15 jaar, of zijn/haar ouders/verzorgers indien jonger dan 15 jaar. Dit is echt nieuw en voor ons ook experimenteren en lerend voorwaarts gaan. Het zijn de taken en functies die uitgevoerd worden, soms her en der verspreid binnen de gang van zaken van de club. Daar willen we ook meer voorspelbaarheid in krijgen. En ook hier gaan we passend mee om. We zijn geen bedrijf, wel een grote club, met veel leden. Dus, er is veel moois te doen.

Goed, tot zover het wat we willen gaan doen. Maar, hoe dan? Nou om het af te pellen: voor een deel blijft het hetzelfde, voor een deel wordt het net even anders en voor een deel ook echt helemaal nieuw.

  1. Exact hetzelfde blijft: Het krantje/website voor bijvoorbeeld de bardiensten en welk team welke wedstrijd moet fluiten.
  2. Net even anders wordt: We willen vooraf beter gaan inventariseren wie welke structurele rol op onze sleutelplekken gaat vervullen (trainer, coach, scheidsrechter) conform het beleid. Met de Selectie hebben we de vuurdoop gehad. Dit gaat en ging heel goed en veel dank!

Echt helemaal nieuw wordt (ook voor ons!): Voor al die taken en functies soms her en der verspreid, willen we zicht krijgen op wie onze leden zijn. Ja, iedereen kent elkaar en zeker de vaste krachten, maar wat vind jij leuk, waar ligt jouw talent? Dat inzicht willen we in gaan zetten vanuit vrijwilligersoptiek. En daar komt Taakie om de hoek kijken.