Vertrouwenscontactpersonen

Postieve sportcultuur

HKV Achilles streeft naar een veilig sportklimaat waar iedereen met plezier kan korfballen, tennissen of gewoon gezellig samen zijn. We doen er met elkaar alles aan om zaken als pesten, ruzie, discriminatie en seksuele of fysieke intimidatie binnen onze club te voorkomen. Helaas is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zo heeft de praktijk binnen diverse sportverenigingen helaas uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Ook buiten de sportwereld blijkt helaas dat veel meer grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden dan in eerste instantie gedacht of ingeschat werd. Bij Achilles willen wij er in ieder geval alles aan doen om het te voorkomen. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij 2 vertrouwenscontactpersoon hebben. Deze 2 bekende leden zijn een aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat de manier waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en veilig blijft.

 

Vertrouwenscontactpersonen Achilles

 

Vertrouwenspersoon%20-%20VCP%20-%20Bo%20van%20Leeuwe.jpeg

Vertrouwenscontactpersoon%20Ruben.jpeg

 
  Bo van Leeuwe
bo.vanleeuwe@hkvachilles.nl
Ruben Maas
ruben.maas@hkvachilles.nl
 

 

Wanneer kan ik bij een vertrouwenspersoon terecht?

Elk lid, maar ook ouders, vrijwilligers en toeschouwers kunnen terecht bij het vertrouwenscontactpersoon, als je vragen of opmerkingen hebt m.b.t. seksuele intimidatie of anders grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude of ander concreet incident binnen de club. Het eerste aanspreekpunt is vaak de trainer of aanvoerder van het team, maar bij de vertrouwenscontactpersoon kun je met deze zaken ook terecht. Ook als je wilt overleggen of jouw gedrag als coach, trainer, scheidsrechter of leider verstandig is of als iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Als je twijfelt: stel je vraag gerust.

Enkele situaties waar je de vertrouwenscontactpersoon vragen over kan stellen:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er door je uiterlijk, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of iemand anders op Achilles ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier op Achilles last van heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de club/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag, bijvoorbeeld als trainer, teamouder of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Als je twijfelt of jouw vraag bij de vertrouwenspersoon thuishoort: gewoon vragen!

Bijvoorbeeld:

"Mijn naam is Yvette, ik ben 16 jaar en zit in de A4. Ik weet dat ik niet de beste korfballer ben en iets te dik. De meiden in mijn team pesten mij daarmee. Ik weet eigenlijk niet hoe ik mij daartegen kan verweren. Na een training of wedstrijd, als ik in mijn bed lig, heb ik pijn in mijn buik. Wat moet ik doen?"

"Mijn naam is Idris en ben 14 jaar. Alle jongens in mijn klas en in mijn team hebben het over meisjes, maar ik vind jongens leuk, denk ik. Ik snap het niet zo goed en weet niet wat ik moet doen. Ik laat niets merken, maar zit hier best mee. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?"

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

In principe wordt er bij elke melding aan de vertrouwenscontactpersoon met naam en toenaam gerapporteerd aan het bestuur. In overleg met de VCP kan worden bepaald op dit ook anoniem kan.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur (de voorzitter). Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon anoniem aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

In het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie (het protocol vertrouwenspersoon vanuit het NOC*NSF) wordt geregeld wanneer en hoe er een beroep op de vertrouwenscontactpersonen kan worden gedaan.

nocnsf_centrumveiligesportnederland_rgb.jpg

De vertrouwenscopntactpersoon zal niet zelf behandelen of begeleiden. Je vraag wordt zo goed mogelijk beantwoord en als er verdere ondersteuning noodzakelijk is, zal dit (altijd met toestemming jou), plaatsvinden buiten Achilles.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Centrum Veilige Sport Nederland is op doordeweekde dagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur op nummer 0900 - 20 25 590. Een andere mogelijkheid is om te mailen: centrumveiligesport@nocnsf.nl. Daarnaast is er een chat-functie op de website www.centrumveiligesport.nl.