Geschiedenis

Achilles is een club met een indrukwekkende geschiedenis. De club is opgericht op 1 oktober 1922.

Op 1 september 2001 werd het kunstgrasveld van Achilles geopend door toenmalig wethouder Stolte. Het was ook de dag dat Oranje het liet afweten in en tegen Ierland en zich niet kwalificeerde voor het WK in 2002. ’s Middags speelde Achilles 1 tegen Refleks 1 de openingspartij op de prachtige kunstgrasmat. Op een tijdstip dat ongetwijfeld nog vele Achillianen op één oor lagen, speelde de F2 om 9.00 uur de allereerste wedstrijd op het kunstgras (tegen Ready). De eindstand was 3-3 en Jesse Budel maakte het allereerste Achilleskunstgrasdoelpunt.

Korfbal en Achilles, Achilles en korfbal, het hoort bij elkaar. Maar sinds de komst van het kunstgrasveld, wordt er nu ook dagelijks getennist bij de zwart-witte (onze clubkleuren) Leeuwen (de bijnaam van Achilles). In samenwerking met de gemeente hebben de plannen van Achilles, om een duidelijk buurtfunctie te krijgen, gestalte gekregen (zie ook: Buurthuis van de Toekomst). De gemeente heeft onder andere een jeu de boules-baan aangelegd en op Koninginnedag 2002 nam toenmalig wethouder Stolte een skatebaan en een ‘playground’ officieel in gebruik. Ook kun je bij ons een potje tafeltennis spelen. Ons sportpark is zeker een bezoek waard.

--------

(Heb je informatie over de geschiedenis van onze vereniging, neem dan contact op met Harald Braakman via archief@hkvachilles.nl)

--------

Onze naam Achilles

Op 1 oktober 1922 waren er negen jongelui bijeengekomen op de Ieplaan 85 A in Den Haag en richtten ‘ons cluppie’ op. Toen die dag ten huize van Rut van der Veen het principebesluit viel een eigen korfbalclub op te richten, was er nog niet serieus nagedacht over een clubnaam. Toen vier weken later, weer op een zondagavond, maar nu ten huize van Theo Lange, de puntjes op de i moesten worden gezet, loste het probleem zich snel op. Rut kwam spontaan met de naam ACHILLES en alle andere oprichters en oprichtsters vonden het prima!

Denk niet dat deze naam ons alle jaren van ons bestaan gesierd heeft. Neen, van 1929 tot 1935, mochten we van de bond de naam Achilles niet voeren, omdat er in Almelo al een vereniging met die naam bestond (en bestaat). Deze was twee jaar voor ons opgericht en toen we promoveerden naar de grote bond (NKB) zou er verwarring kunnen ontstaan. In de HKB (Haagsche Korfbal Bond), waarin we tot dan toe uitkwamen, speelde dit niet. Dus noemden we onszelf SELLICHA. Een letteromkering, uitgedacht door Wim Fortanier, die de eer van het presenteren van deze vondst aan zijn vrouw Jeanne gunde. In 1935 – ter gelegenheid van ons 12 ½ jarig bestaan – kregen we heel genereus van de voorzitter van de NKB onze echte naam weer terug.

 

silhouet%20heer.jpg

Ons tenue zwart-wit

Onze vereniging werd opgericht door jongelui van 16-17 jaar. Dat was – zeker in 1922 – heel moedig. Temeer, daar alle kosten zo’n beetje uit het zakgeld moesten worden betaald. Om die reden kwam Theo Lange er toe om als clubbestuur voor te stellen een zwart broekje of rok, een wit shirt en daarop een zelf te maken zwarte baan. Goedkoper kon niet. 

 

leeuwenkrabbels.gif

Ons krantje Leeuwenkrabbels

Ons krantje Leeuwenkrabbels bestaat sinds 1936. Daarvoor deden we het – samen met ander verenigingen – met een commercieel blad (“De Residentiebode”) plus ons al lang bestaande maandblad “De Achillespees”. Voor de naam van ons krantje werd een prijsvraag uitgeschreven. Dat ging heel eerlijk: men mocht alleen onder een zogenaamd motto inzenden, zodat de keuze zou vallen zonder dat men de inzender kende. Unaniem werd de inzending onder het motto “Madjoe” gekozen. Daarachter verschool zich ons lid Frits Verhoef. Aan hem danken we dus de naam “Leeuwenkrabbels”. Die naam is verder nooit ter discussie gekomen.

In de lay-out hebben sommige redacteuren wel eens gedwaald. Het krantje van vandaag ziet er overigens weer geheel uit als het oorspronkelijke ontwerp [redactie: Fred Broers schreef dit in 1986, de lay-out wijkt nu wel af van het oorspronkelijke ontwerp].

 

Achilles%20logo%20transparant.jpg

Ons wapen - De A met leeuw

Ons wapen met de leeuw is al ontzettend oud en is vrijwel zeker een ontwerp geweest van ons oud-lid Ru Jonkman, de man die ons ook talloze foto’s en dia’s uit de beginjaren heeft achtergelaten. De leeuw slaat eigenlijk nergens op. Het is later nooit meer gelukt te achterhalen waarom die keuze werd gemaakt. Ons wapen siert als vignet op ons briefpapier en prijkt ook wekelijks boven ons krantje, zij het dat de leeuw daar een toorts in z’n voorpoot heeft meegekregen om de “krabbels” te schrijven.

 

 

achillesshirt.gif

Ons embleem (op het shirt)

Ons embleem is niet zo oud. Het dateert van ongeveer 1965 en is bedacht door Thea Springer-Kamstra. Het stelt ons wapen voor, maar is zo uitgevoerd dat het – mits goed op het shirt aangebracht – precies contrasteert met de achtergrond. De ene helft wit op zwart, de andere helft zwart op wit. Vroeger was het een zorg om alle spelers zover te krijgen dat ze het embleem even op hun shirtje naaiden, hooguit een kwartiertje werk. Inmiddels is het embleem standaard op een mouw gedrukt.

In de beginjaren had Achilles overigens een heel ander embleem: een soort vogel, althans twee vleugels. De overlevering zegt dat Rut van der Veen, de bedenker van onze naam, weliswaar Achilles zei, maar een andere god op het oog had (een gevleugelde). Op aanraden van Manus Speyer werd deze miskleun ongedaan gemaakt.

Ons fluitje

"Als ik ergens op straat Annie van der Laaken zou ontwaren, zonder dat ze mij zag en ik de hierboven afgebeelde zes noten zou fluiten, weet ik absoluut zeker dat zij als genageld zou stil staan en de omgeving zou afspeuren naar de Achilliaan die haar kennelijk had gezien." Het Achillesfluitje is dus een soort interne code voor Achillianen onder elkaar. Het is bijna zeker dat Wim Fortanier het fluitje heeft bedacht en wel al voor de oorlog. Het is een ietwat versnelde versie van de eerste versregel van het refrein van de Marseillaise, het Franse volkslied (oorspronkelijk strijdlied voor het leger) en wel de regel “aux armes, citoyens”(=burgers, te wapen). Wim Fortanier wakkerde Achilles altijd aan tot 'grotere strijdlust jegens de vijand' (de tegenstanders) en de keuze van de melodie klopt hier wel mee. Het is niet zeker dat de jongere leden het fluitje kennen. Maar door het notenschrift te lezen, is dat zo te verhelpen.  

 

Vakkie_A.jpg

Onze yell

Loop, spring, vang, schiet, stel goed op

Geef je tegenstander klop

A C H I ELLE E S

A-CHI-LLES

Dit strijdlied kennen we allemaal en is heel wat karakteristieker voor Achilles dan “op ‘n slof en een oude voetbalschoen….” De auteur van deze yell is vrijwel zeker Marie Stempels-Piët. Vast staat dat de yell ook al van voor de oorlog dateert.

Naschrift

Bovenstaande teksten zijn van de hand van Fred Broers, erelid van Achilles. Een kleine toelichting over deze zeer lezenswaardige stukjes van Fred. In een grijs verleden bestond binnen Achilles de zogenoemde ‘Achillespees’, een blad met artikelen van de hand van vele Achillianen (voor de insiders: wie kent ze niet, B.V. de Hatelingen?). De Contactraad (zeg maar de feestcommissie voor de junioren en senioren en niet-spelende leden) besloot in 1985/1986  een poging te wagen om de ‘Achillespees’ nieuw leven in te blazen. De Contactraad bestond toen uit Steven en Frits Broers, Peter Frauenfelder, Mylène en Harald Braakman. Helaas strandde deze poging. Harald Braakman heeft artikelen van verschillende Achillianen verzameld maar het daadwerkelijk uitgeven van een ‘Achillespees’ is niet gebeurd. Harald Braakman: "Als ik kijk naar de hoeveelheid artikelen, waren het er gewoon nog niet voldoende. Tijdens wat opruimwerk kwam ik de stukjes van Fred Broers tegen. Op de Achillessite moest nog een en ander vermeld gaan worden over de rijke clubhistorie. Nou, dan komen de stukjes van Fred Broers uitstekend van pas! Lees op uw gemak bovenstaande tekst over de geschiedenis van Achilles, Fred leverde zijn stukjes bij mij af in 1986. Hij noemde het: kostbaar erfgoed, waard om te behouden."

 

--------

Een groter Achilles: de samensmelting tussen Ready & Achilles

In 2013 ontstond er contact tussen KV Ready en HKV Achilles om heel voorzichtig de mogelijkheden van een eventuele samenwerking te verkennen. De eerste gesprekken vonden plaats in 2013 op ‘neutraal terrein’ in Kijkduin. Bij Ready was men er inmiddels van overtuigd dat voortzetting van de club Ready aan de Escamplaan niet langer haalbaar was. Ready was op dat moment nog wel een gezonde vereniging wat betreft de seniorenafdeling, maar het werd een te grote uitdaging om voldoende jeugd te binden aan de club. Op een jaarvergadering was dan ook het besluit genomen verkennende gesprekken te voeren met andere verenigingen, op zoek naar een complementaire partner. Achilles leek hiervoor de meest geschikte kandidaat. Een club met een zeer gezonde jeugdafdeling, maar waar een uitdaging lag op het gebied van kader om die jeugd op te vangen. Daarbij leek de cultuur van beide verengingen goed op elkaar aan te sluiten.

Synergie

De eerste Kijkduinafspraak maakte duidelijk dat die synergie sterk aanwezig was tussen beide verenigingen. Gesprekken kwamen in een stroomversnelling toen de jeugdleden van Ready dreigden uit te waaieren over de verschillende Haagse clubs. De goede eerste gesprekken leidden ertoe dat Ready de ouders van de jeugdleden adviseerde om gezamenlijk naar Achilles over te stappen. Dit had tot gevolg dat een dertigtal jonge korfballers het groen-wit voor het zwart-wit verruilden.

Na de zomer van 2014 ontmoetten de beide complete besturen elkaar voor het eerst en die kennismaking beviel goed en gaf vertrouwen. Vanaf dit moment werd er door de besturen toegewerkt naar een gezamenlijke toekomst. Toen in de winter van hetzelfde jaar duidelijk werd dat de selectieleden van Ready helderheid wensten voor het volgende korfbalseizoen kwam er druk te staan op de overleggen.

Onder druk worden vele zaken vloeibaar en kwamen de beide besturen het beroemde samensmeltingsdocument overeen. Op 20 maart 2015 werd door beide jaarvergaderingen van de clubs ingestemd met het voorstel.

Samensmelting ook zichtbaar

Sinds oktober 2017 is een vernieuwd Achilles-logo in gebruik genomen: de oude vertrouwde zwarte Achilles-leeuw met een nieuw Ready-groen randje. Website, Leeuwenkrabbels, social media, vlaggen en ook het clubtenue kregen hetzelfde nieuwe jasje. Sinds januari 2018 spelen alle Achillianen in een nieuw clubshirt, waarin de clubkleuren van Achilles (zwart-wit) zijn samengesmolten met de Ready-kleuren (groen-wit)

--------

Introductie artikel 'Pomona klinkt veel netter!'

Onderstaande teksten komen van de hand van onze erevoorzitter Hans Broers. In 2002 werd er aan alle Achillianen in de Leeuwenkrabbels een oproep gedaan om historische Achilles bijdragen aan te leveren voor ons clubblad. Op 29 mei 2002 werd 'Pomona klinkt veel netter!' gepubliceerd. Pomona verwijst naar het sportterrein van Achilles dat zich op het Pomonaplein bevindt. Het Achilles veld staat centraal….we gaan terug naar 1936 en belanden via de Tweede Wereldoorlog en de jaren 50 uiteindelijk in het heden.

Pomona klinkt veel netter!
“Uit het verleden komt het heden, uit het nu wat worden zal”. Deze negentiende-eeuwse dichterlijke woorden mogen dienen als verdediging tegen het verwijt dat geschiedenis ouwe koek is waar de hedendaagse mens geen boodschap aan heeft.

Aldus gelegitimeerd om over het verleden te schrijven halen we enige herinneringen op uit de Achilleshistorie. Hierbij staat ons veld als thema centraal. Toen we in 1936 voor het eerst die heilige grond betraden zag het geheel er heel anders uit dan nu. De toegang via het Pomonaplein bestond nog niet. Sterker nog, zelfs de huizen langs het terrein waren nog niet gebouwd. Je moest op het veld komen via de Mient. In te uiterste hoek, bij de school, was een toegangspad. Voor je het terrein betrad ontwaarde je ter linkerzijde een kleedgebouwtje. Het veld zelf was de thuishaven voor twee verenigingen: Ons Eibernest en Achilles. Ons Eibernest speelde op de linkerhelft (van de Mient af gezien) en Achilles op de rechterhelft. Daar kwamen we mee toe. We hadden immers maar acht ploegen: zes senioren- en twee aspirantenteams. Twaalftallen wel te verstaan. Je kon lid worden vanaf je twaalfde jaar. Je kreeg dan een lidmaatschapskaart met het dringende advies die steeds bij je te hebben als je het veld betrad. Want zonder dit diploma moest je bij de ingang aan een controleur van de gemeente 15 cent dokken. Het veld was immer “niet openbaar”. (Nu formeel ook niet trouwens). Er stond een bordje bij de ingang met de tekst: “Diploma vergeten? Vijftien cent betalen”.

Uit met de pret
Begin 1940 was het uit met de pret. Nederland was nog niet in oorlog maar had de krijgsmacht wel gemobiliseerd. Er kwamen soldaten in de school aan de Mient. Ze kregen ook de beschikking over het veld en maakten daar typisch militair gebruik van: loopgraven maken! Om de jongens bezig te houden. Achilles en Ons Eibernest waren intussen uitgeweken: Achilles naar een stuk grond bij het Quickterrein, Ons Eibernest naar het Stokroosveld. Al spoedig kwam Achilles daar ook terecht, want het veld bij het Quickterrein kreeg een andere bestemming. Toen de oorlog was afgelopen, wilden we weer wat graag terug naar ons oude veld maar dit bleek vooralsnog niet mogelijk. Er was namelijk geen kleedgelegenheid meer. Het gebouwtje aan de Mientzijde had de oorlog niet overleefd en de gemeente had geen bouwmaterialen voor een nieuw onderkomen. Met name het gebrek aan bakstenen, dat na de bevrijding een nijpend probleem vormde, was doorslaggevend. Pas in 1950 – we waren inmiddels al tien jaar verbannen – was het zover: er kwam een nieuw gebouwtje aan de andere kant van het veld. De benodigde bakstenen waren gevonden door gebruikte stenen af te bikken, die van de verwoestingen in het Bezuidenhout waren overgebleven. Aan sommige stenen kun je nog altijd de oude metselspecie terugvinden.

Van de terugkeer maakten we een groot feest. Eindelijk weer thuis! Mooi was ook dat we het veld nu voor ons alleen hadden. Ons Eibernest kwam niet terug. Het had een nieuwe stek gevonden aan de Beijerstraat (waar later Hou Stand nog vele jaren gespeeld heeft).

Pomonaplein%20buren.jpg

Mient
Tenslotte nog iets over de benaming “Mientbewoners”, die met name de pers (Jos Coeland) ons hardnekkig is blijven geven. “Mient” duidt op de agrarische bestemming die de ruimte waar ook ons veld deel van uitmaakte, eens heeft gehad. Mient of Meent betekent namelijk “gemeenschappelijk weideland”. Blijkbaar maakten boeren en buitenlui in vroeger eeuwen gezamenlijk gebruik van de grond om vee op te laten grazen. De Achillianen zijn dus de opvolgers van die boeren als gebruikers van het terrein. Er past ons dus enige voorzichtigheid wanneer we bij het spelen tegen zogenaamde plattelandsverenigingen een voorlopige voorsprong willen vieren door in koor te roepen: “o, wat zijn die boeren stil!”.

Pomona
De benaming “Pomonapleinbewoners” heeft nooit opgang gemaakt. Het bekt niet lekker. Toch is er over de straatnamen “Pomonalaan” en “Pomonaplein” nog iets te vertellen. “Pomona” is zeer passend in onze Vruchtenbuurt, want het wijst op de Romeinse godin der boomvruchten. Maar aanvankelijk had de gemeente een heel andere naam voor laan en plein bedacht. Het had Pruimenlaan en Pruimenplein moeten worden. Maar de toenmalige burgemeester Jhr. Bosch van Rosenthal vond dat in de dertiger jaren een onesthetische benaming. En gelijk had hij. “Pomona” klinkt veel netter!

--------

Harald Braakman schreef op 10 april 2002 onderstaande ledengeschiedenis

Ledengeschiedenis

Een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van Achilles werd bereikt op 10 april 2002, bijna 80 jaar na de oprichting, verwelkomde Achilles Daphne de Groot, het 2.500e lid sinds de oprichting. Dat lieten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Op 30 april werd Daphne uitgebreid in het zonnetje gezet. Het is verheugend dat het 2.500e lid al een aardige Achilles-geschiedenis in de familie heeft zitten, ofschoon niet iedereen nog lid is maar wel veelvuldig op het veld verschijnt. Oma Hanneke werd lid op 28 december 1949, opa Ton op 13 november 1946, Pim (de broer van Ton) op 4 augustus 1948 en mamma Nicole op 25 juli 1973. Harald Braakman: "Ik voorspel dat Daphne in de voetsporen zal treden van de familieleden, dus korfballen op het hoogste niveau en over 14 jaar uitkomend in Achilles 1." Hoe werd Daphne overigens het 2.500e lid? Er waren drie kanshebbers namelijk Daphne de Groot, Maaike van der Vegt en Jasper van Duivenvoorden. Vrijdagavond 5 april is er geloot en Daphne werd dus de gelukkige, Maaike is het 2499e lid en Jasper staat met nummer 2501 in de boeken.

De eregalerij

De lidnummers 2 t/m 9 komen overigens niet voor in het ledenbestand. De reden is vrij simpel, de negen oprichters staan genoteerd onder de lidnummers 1a t/m 1i. De negen jongens en meisjes die er verantwoordelijk voor zijn dat wij in onze zwart-witte tenues Achilles vertegenwoordigen zijn:

 1. 1a Theo Lange
 2. 1b Rut van de Veen
 3. 1c Grada Basset
 4. 1d Jo van der Voet
 5. 1e Fik Krens
 6. 1f Wim Wessels
 7. 1g Cor Wiersma
 8. 1h Jeanne de Wit
 9. 1i Manus Speijer (de langst geleefd hebbende oprichter, op het 75 jarig jubileum gaf hij nog een toespraak, hij overleed in november 1999 op 95-jarige leeftijd).

Bijzondere lidnummers

 • 500e lid Henny Glastra, geboren op 2 april 1942
 • 1000e lid Herman Polderman, de vader van Ad en Corry, geboren op 10 juni 1903, werd lid op 10 juni 1959, was Lid van Verdienste. Ankie Krul heeft lidnummer 991 maar werd destijds, laten we het op een administratief foutje houden, ten onrechte als 1.000e lid gehuldigd.
 • 1500e lid Mark Kagie, geboren 15 september 1964, lid vanaf 20 november 1974
 • 2000e lid Laila Hami, werd lid op 21 oktober 1987

Leden per 10 jaar

Hoeveel Achillianen lid werden in een periode van 10 jaar:

 • 1922-1931: 234
 • 1932-1941: 264
 • 1942-1951: 314
 • 1952-1961: 263
 • 1962-1971: 322
 • 1972-1981: 378
 • 1982-1991: 377
 • 1992-2001: 343
 • 2002 (t/m 11 april) 6 = 2.501

Bijzondere leden

Annie Hogewind-de Nijs (lidnummer 103) is op 7 oktober 1926 lid geworden van Achilles, dat betekent dat zij van alle huidige leden de meeste Achilles-jaren achter haar naam heeft staan. Loek Wolthers (lidnummer 294) is een goede tweede, op 29 april 1935 werd hij lid van Achilles. De nummer drie is Hans Broers (lidnummer 362), lid sinds 11 november 1937. Met name tot en met 1970 zijn in het Grote Leden Boek extra gegevens van de leden genoteerd, dat varieert van iemand die voor de tweede, derde, vierde (Lies Hebels) en zelfs zesde keer lid werd (Greetje Zoutendijk) tot en met emigratie (bijvoorbeeld John Moulijn en Gretie Moulijn-Brouwers naar de USA, Kees Kelly naar België, Mandy, Sandra en Mike van de Roest naar de USA, Marga van der Kooij naar België, Lies Schoemaker naar Canada).

Frans%20Britzel.jpg

Maar het meest in het oog springend is toch wel Frans Britzel, lidnummer 547, geboren op 13 september 1920 en op tijdens de Tweede Wereldoorlog Achilliaan geworden (op 9 juni 1943). Op 29 of 30 september 1944 werd hij gearresteerd. Frans Britzel werkte bij de ondergrondse en was betrokken bij een spoorwegoverval. Tragisch kwam hij aan zijn einde: op 7 oktober 1944 werd hij door de bezetter gefusilleerd.

Hermans Duns, lidnummer 171, was ooit voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond. Ter ere van Annie van Deventer wordt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) de naar haar vernoemde beker uitgereikt aan een persoon of commissie die zich in het verenigingsjaar buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt of een bijzonder prestatie heeft geleverd. Annie (lidnummer 588) was de echtgenote van Pim (werd lid op 12 mei 1943, lidnummer 538) en zij werd lid op 14 juni 1944. Zij overleed 5 januari 1967.

 

Namen die het vaakst voorkomen...

Welke achternamen, voornamen en straten hebben we er de meeste van? Wat betreft de straatnamen is het ledenbestand zeker niet compleet want pas vanaf de zestiger jaren werden dit consequenter bijgehouden. En van oud-leden weten we in de meeste gevallen niet of ze nu ergens anders wonen.Daar staat dus nog het eerste adres vermeld ten tijde van het lid worden. Met het oog op de viering van het 75-jarig jubileum is de jubileumcommissie overigens wel fanatiek aan de slag gegaan om oud-leden op te sporen. 

Wat betreft het achternamenklassement, dames let op, jullie zijn geregistreerd met de achternaam toen je lid werd, Anneke Zoutendijk staat dus als Anneke Nolten in de boeken. Was dit overigens gewijzigd in Zoutendijk, dan had zij nu een bronzen plak gehad! Of zijn er ook nog dames die, nadat zij lid zijn geworden, zijn getrouwd met een Bakker? Dat blijft in het midden. Wie staan er op het erepodium en wie krijgen er een eervolle vermelding?

Meest voorkomende achternamen:

 • GOUD 14 maal van den Berg, de Jong, de Vries
 • ZILVER 13 maal Muller (zonder Umlaut! sorry Marcel en Rob)
 • BRONS 11 maal Bakker
 • Eervolle vermeldingen 10 maal Jansen, Zoutendijk
 • Beetje eervolle vermelding! 5 maal Braakman

Meest voorkomende voornamen:

 • GOUD 44 maal Hans
 • ZILVER 35 maal Jan
 • BRONS 31 maal Willy
 • Eervolle vermeldingen 25 maal Annie

Overigens aardig om te zien dat er namen zijn die na de jaren zestig/zeventig weinig meer door de trotse ouders aan hun wolk van een zoon of dochter werd gegeven (Elly, Corry, Mien, Netty, Loes, Herman, Piet, Willy, Jan en Kees bijvoorbeeld).

Meest voorkomende straten:

 • GOUD 59 maal Vlierboomstraat
 • ZILVER 31 maal Pomonaplein
 • BRONS 29 maal Perenstraat
 • Eervolle vermelding 27 maal Meloenstraat

De absolute kampioen is Hans Bakker, hij wint een gouden en bronzen medaille (hij kwam van ECKA, werd lid op 1 juli 1960 en had lidnummer 1960). Wie weet waar Hans Bakker nu woont mag het mij melden, dan krijgt hij een Achilles jubileumboek thuisgestuurd! Bijna was Wil Baars ook in de prijzen gevallen, staat geregistreerd als Muller in de ledenadministratie maar als haar ouders haar Willy hadden genoemd had ze zilver en brons gehad.

John Frederikstadt was geen lid van Achilles, maar is de vader aller voetbalstatistici in Nederland. Daarom à la John nog wat gegevens uit het ledenbestand:

 • samen de kortste voor + achternaam Ton Bos (lidnr. 2389)
 • samen de langste voor + achternaam Alexander Beijersbergen van Henegouwen (lidnr 2411)
 • eerste lid na WO II Dora Navis (lidnr. 597)
 • eerste nieuwe lid in de 21e eeuw Jolanda de Jager (lidnr. 2437)
 • eerste opzegging in de 21e eeuw Nicole Louwers (lidnr. 2329)
 • meest unieke bijnaam Fred Fransen (lidnr. 1139) alias Fred Flintstone
 • 2e Kamerleden Jeanne Fortanier-de Wit (lidnr. 1 H, oprichtster)
 • 12 jaar 2e Kamerlid voor de VVD
 • Guikje Roethof (lidnr. 1161)
 • 4 jaar 2e Kamerlid voor D’66
 • leden hoofdbestuur KNKB Marie Stempels-Piët (lidnr. 243)
 • Jan Delcour (lidnr. 454) wiens wetenschappelijke theorieën worden heden ten dage nog gebruikt?
 • Wim Fortanier (lidnr. 16), deskundige op het gebied van Arbeidsrecht
 • meest bekende Nederlander Marco Bakker (lidnr. 1624)
 • bijna een bekende Nederlander Piet Klein (lidnr. 26)
 • mooiste vrouwelijke alliteratie Dietje Duns (lidnr. 264)
 • mooiste mannelijke alliteratie Bob Baart (lidnr, 120)
 • meest Hollandse naam Jan van Dijk (lidnr. 276)
 • meest exotische namen bij de vrouwen Lupita Mares (lidnr. 1288)
 • Gita Khoen Khoen (lidnr. 1916)
 • meest exotische naam bij de mannen Fernando Duarte Nogueira (lidnr. 1998)
 • meest commerciële naam Bokma (Greet, lidnr. 331)
 • verhouding M/V over 2500 leden: 1111 mannen (44,5 %); 1389 vrouwen (55,5 %)

Veel dank is verschuldigd aan Han Ravoo, John Moulijn en Fred Broers, zij hielden op magnifieke wijze het ledenbestand bij. De kaartenbak van Martin Knoppert hielp ons enorm bij de 80’er en 90’er jaren. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum heeft de jubileumcommissie alle schriftelijke gegevens geautomatiseerd, een heidens karwei dat werd verricht door Roel Westgeest, Michel Linse en Harald Braakman. Achilles heeft een unieke ledenadministratie die je niet bij alle korfbalclubs tegenkomt, misschien wel het meest accurate ledenbestand van korfballend Nederland.