Organisatie

Zie ook:

Dagelijks Bestuur

 
Algemeen mailadres
Bestuur Achilles
bestuur@hkvachilles.nl
Voorzitter
Wout Broers

Secretaris
Arthur Bolder
arthur.bolder@hkvachilles.nl
Penningmeester
Roger Kalberg
roger.kalberg@hkvachilles.nl
Contact Communicatie/Marketing/PR
Rinus Cost
contact@hkvachilles.nl
 

Wedstrijdsecretariaten

 
Senioren Veld
Bij aanvoerder ploeg of
wedstrijdzaken
wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
Senioren Zaal
Bij aanvoerder ploeg of
wedstrijdzaken
wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
Junioren Veld
Rianne van Groen
rianne.vgroen@hkvachilles.nl

Junioren Zaal
Ilonka van Hagen
06 - 11 52 57 39
ilonka.vhagen@hkvachilles.nl

Aspiranten Veld
Majka Deurloo
06 - 48 530 996
majka.deurloo@hkvachilles.nl

Aspiranten Zaal
Vacature


Pupillen Veld
Claudia Hollander
06 - 24 80 90 68
claudia.hollander@hkvachilles.nl
Pupillen Zaal
Nicole Brusse
06 - 38 51 01 23
nicole.brusse@hkvachilles.nl
Contactpersoon Oefenwedstrijden
Junioren / Aspiranten / Pupillen
oefenwedstrijden@hkvachilles.nl
Contactpersonen Kangoeroes
Margot van Loon
06 - 23 32 36 95
kangoeroes@hkvachilles.nl
Contactpersoon Recreanten
Susan Middeldorp
recreanten@hkvachilles.nl
Contactpersoon Senioren Fit
Robin Pot
seniorenfit@hkvachilles.nl

Redactie

Alle kopij zoals nieuws en verslagen voor Leeuwenkrabbels, website en social media kan naar 1 adres: website@hkvachilles.nl De redactie verdeelt de kopij over onze verschillende kanalen

Kopij inleveren voor Leeuwenkrabbels (krantje): maandag 12.00 uur.

 

Overige

 

Sportcoördinator
tymen.mos@swsdh.nl

 

Vertrouwenspersonen
Jolanda Muller
jolanda.muller@hkvachilles.nl

Marcel de Coninck
marcel.deconinck@hkvachilles.nl

Ledenadministratie
Olga van Reijn
Kokosnootstraat 119
2552 XC Den Haag
070 - 325 11 34
ledenadministratie@hkvachilles.nl
Contactpersoon Technische commissie (TC)
Vacant
tc@hkvachilles.nl
Contactpersoon Contributie
Roel Westgeest
contributie@hkvachilles.nl

Contactpersonen clubtenue (shirts & trainingspakken)
Mieke Deurloo & Desiree de Bruin
clubtenue@hkvachilles.nl

Contactpersoon Sponsorcommissie
Rinus Cost
sponsoring@hkvachilles.nl

Contactpersoon Achilles Tennis
Sjoerd Houwing
tennisinfo@hkvachilles.nl

Contactpersoon Kantine commissie (KC)
Rene van Loon
kc@hkvachilles.nl

Contactpersoon Activiteitencommissie (AC)
Marieke van Maldegem
ac@hkvachilles.nl

Contactpersoon Materiaalcommissie
Ilan Verboom
materiaalcommissie@hkvachilles.nl

Contactpersoon Archief
Harald Braakman
archief@hkvachilles.nl

Contact Buurthuis van de Toekomst
bvdt@hkvachilles.nl