Van het bestuur

Zoals de meesten weten hebben we onlangs een controle gehad van de gemeente op de alcoholvergunning. Wij vinden het daarom van belang nog eens de regels te benadrukken die gelden voor de opening van de kantine, en met name de bemensing van de bar.

De bar mag alleen open zijn wanneer hier iemand aanwezig is die danwel vermeld staat op onze horecavergunning, danwel een verantwoord schenken certificaat heeft. Op dit moment wordt de horecavergunning aangepast zodat een aantal KC leden hieraan toegevoegd worden. Een aantal leden heeft een certificaat verantwoord alcohol schenken gehaald.

Voor een goede kantinebemensing, en om te voorkomen dat de druk op de KC leden te groot wordt (met het gevolg dat de kantine vaker dicht moet) is het van belang dat zo veel mogelijk leden een certificaat verantwoord alcohol schenken halen. Dit kan eenvoudig online via https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751. Je moet hiervoor een korte test invullen. Wanneer je geslaagd bent is het van groot belang dat je ook het certificaat uitgeprint inleverd bij iemand van de KC zodat zij deze kunnen administreren.

Zoals gezegd, we moeten dit punt goed op orde brengen, anders zal in het uiterste geval de kantine eerder dicht moeten. Wij rekenen dan ook op jullie medewerking.

Het bestuur

Datum 15-11-2018 08:45
Tags