De BAV

(1) Tekening-Nieuwbouw0-bav 20 maart 2015.jpg hoofdartikel

Het was een heel bijzondere en emotievolle bijeenkomst afgelopen vrijdag, en ik wil beginnen met benadrukken hoe goed het was te zien dat er 94 stemgerechtigden waren die allemaal het beste voor de club wilden. Dat is het gemeenschappelijke aan een verder heel moeilijke avond, waarin een diepe verdeeldheid naar voren kwam.

hoofdartikel.JPG

Iedereen wilde het beste voor Achilles, we verschilden diepgaand van mening over hoe we dat het beste konden bereiken. Niemand was tegen de komst van nieuwe leden, we waren verdeeld over de manier waarop we ze binnen moesten laten. 

Een deel van ons stelde het principe voorop dat voor iedereen exact dezelfde regels gelden en dat we geen concessies kunnen doen door al dan niet symbolische elementen van de club waarvan we de leden zullen overnemen, te introduceren. Dat standpunt is natuurlijk volstrekt honorabel, is puur, en leidt tot afwijzing van iedere suggestie van een concessie aan een nieuwe groep leden. Onderliggende gedachten voor dit deel van ons zijn: op eigen kracht kunnen we een goede club hebben en negatief geformuleerd anderen mogen onze koers niet bepalen. In variaties zijn deze elementen vrijdagavond allemaal naar voren gekomen.

Een ander deel van ons heeft als bovenliggende drijfveer de club zo groot en sterk mogelijk te maken en is zo enthousiast over de kans om in die ambitie een flinke sprong te kunnen maken dat dit deel bereid is daarvoor wat meer ruimte te bieden aan de groep nieuwkomers. Zeker minder principieel, maar evenzeer doordrenkt van liefde voor de club. Onderliggende gedachten bij dit deel van ons zijn vergroting kader, spelerspotentieel en financiën en versterken van de positie ten opzichte van andere clubs in de stad, negatief geformuleerd de vrees om zonder impuls de sprong niet te kunnen maken.

Het shirt en het logo werden belangrijke symbolen van het verzet tegen het bestuursvoorstel. Dit was natuurlijk ook vanuit het perspectief van het deel van ons dat het principe van gelijke toegang zonder lopers het meest in het oog springende voorbeeld van de "verkwanseling" van de club. De nuancering door het bestuur van de tekst hierover in het document kwam veel te laat om deze leden nog te kunnen overtuigen. Ik kreeg de indruk dat velen zelfs gekomen waren omdat met name deze mogelijke concessie hen veel te ver ging.

In een debat dat gaat over waarden en principes kan geen winnaar zijn. Wat het beste voor de club is zullen we ook nooit weten omdat we maar één lijn kunnen volgen, de lijn die vrijdag in een hoofdelijke stemming de meeste stemmen kreeg. Ik hoop van harte dat we ons allen, aan welke kant we vrijdag ook stonden, zullen inspannen voor wat ons bindt: het beste doen voor de club. In een grijs verleden stemden jaarvergaderingen van Achilles tegen achttallen in de zaal en tegen het toepassen van tactische wissels. Dramatische besluiten vond dat deel van ons dat daarvoor was indertijd. Maar we bleven strijden voor onze club.

Ton van der Laaken deed aan het eind van de vergadering een oproep om ervoor te zorgen dat de verschillen die vrijdag naar voren kwamen ons niet uiteendrijven. Dat is belangrijk. Als ik kijk naar de gedrevenheid van al die Achillianen die er vrijdag waren, als ik kijk naar de passie waarmee wij opkwamen voor onze club, dan moet dat kunnen. Als we er maar van overtuigd blijven dat het standpunt van de ander naast je weliswaar verschilde van het jouwe, maar dat hij of zij dat verwoordde vanuit dezelfde liefde voor de club die ook jou heeft gedreven tot het jouwe.

Ik wens ons allemaal een gouden toekomst, samen!

Wout Broers

Datum 22-03-2015 15:28
Tags