Hoofdartikel: Vrijwilligerswerk & zelfontplooiing

zelfontplooiing.png hoofdartikel

“Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds urgenter in een samenleving waar verwacht wordt dat mensen en organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het wordt tegenwoordig breed uitgemeten op CV's van mensen die een baan willen vinden, zeker bij starters. Maar het is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling; we krijgen een breder beeld van de wereld waar we in leven, creëren empathie en begrip voor anderen in onze samenleving.” Aldus dr. Lonneke Roza, projectleider maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Haagse Hogeschool.

Zelf roep ik het vaak: “van al die voldoeningspunten kan ik bij de bakker geen brood kopen”. Los van het feit dat het lekker bekt, is er maar weinig waar van deze uitspraak. Natuurlijk, van karma-punten word je niet rijk in financiële zin, maar die zogenaamde voldoeningspunten leveren wel degelijk wat op: je verrijkt jezelf en maakt jezelf waardevol. Die toegevoegde waarde kun je in het dagelijks leven verzilveren...

Toegevoegde waarde
Als scheidsrechter kun je situaties goed en snel beoordelen. Je durft beslissingen te nemen en je neutraliseert emoties in het heetst van de strijd.
Zet dat maar met dikke letters op je CV. Ik ben er van overtuigd dat als er in een sollicitatie om een teamspeler wordt gevraagd, je met deze tekst een streepje voor hebt op je ‘concurrenten’.

Voor de jeugdtrainer/coach geldt dit net zo. Met je ploeg ben je wekelijks bezig om iets moois neer te zetten. Je stelt gemeenschappelijke en individuele doelen op en spreekt elkaar daarop aan. Als trainer stel je je af en toe kwetsbaar op toon je gezag op de momenten dat dat nodig is. Je werkt wekelijks aan je coachende en leidinggevende eigenschappen. Je zet de juiste spelers op de juiste plek en je leert wat het met een ploeg doet als één speler structureel verzaakt of als je als trainer niet duidelijk bent. Zet dit ook maar met dikke letters op je CV.

Bovendien: uit onderzoeken komt steeds weer naar voren dat (top)sporters goed zijn in het stellen van prioriteiten. Randzaken van hoofdzaken scheiden. De juiste dingen doen om effectief het meeste gedaan te krijgen. Een sporter kan in de regel goed prioriteiten stellen. Idem geldt voor de vrijwilliger. Ook dit weten headhunters wanneer ze jouw CV beoordelen.

Vrijwillig betekent overigens niet vrijblijvend. Je neemt verantwoordelijkheid en accepteert dat verplichtingen er bij horen. En ja -romantischer kan ik het niet maken-, soms moet je dus ook even door de zure appel heen bijten… Maar ook dit vormt je weer in positieve zin.

Nu ik dit zo opschrijf overweeg ik wat ik zou doen. Ik heb nu twee kinderen in de leeftijd 2-4 jaar. Zou ik hen -als ouder- stimuleren (niet: verplichten) om vrijwilligerstaken te doen?
Wat doet u? Als ouder? En waarom? Wat is het beste voor de ontwikkeling van uw kind(eren)? Hoe steekt uw kind straks boven het maaiveld uit?

Natuurlijk, de glazen bol is troebel en ook ik weet niet hoe de wereld er in de toekomst maatschappelijk uit ziet en of er dan nog vrijwilligers rondlopen… of dat er dan juist vrijwilligers rondlopen, omdat een nieuwe economie heeft geleid tot meer vrije tijd en we met zijn allen moeten waken voor de ‘grote bore-out’.

Hoe de mens zich de komende jaren gaat evolueren maakt eigenlijk niet uit, want de voordelen van vrijwilligerswerk wegen zwaarder dan de nadelen. Zeker bij ons, in Nederland, waar alles in de regel redelijk tot goed op orde is.
Zelfontplooiing is niet voor niets het hoogst haalbare in de behoeftepiramide van Maslow…

Kortom; waar krijg je de kans om al op jonge leeftijd in jezelf te investeren? Jezelf te ontwikkelen? Waar krijg je de kans om andere mensen beter te maken? Waar krijg je de kans om met moeilijke situaties om te gaan? Om dingen geregeld en voor elkaar te krijgen? Onze sportvereniging herbergt deze leerschool:
- je ontwikkelt nieuwe competenties;
- je ontdekt wat je graag doet (of niet);
- je krijgt nieuwe sociale contacten;
- je vergroot je zelfverzekerdheid én geluk.

Net zoals een sporter investeert een vrijwilliger dus in zichzelf: in zijn/haar eigen ontwikkeling. Gebruik onze sportvereniging dus om laagdrempelig je eigen ontwikkeling te versnellen. Wees egoïstisch en maak daar gebruik van. Je kansen -maatschappelijk- nemen toe...

Op eigen titel.

Tjitse Bouwkamp

Datum 26-01-2019 16:54
Tags