Vrijdag 14 juni: JAV (let op: samenstellingen en jaarplannen zsm aanleveren!)

Drie weken geleden hebben jullie onderstaand bericht kunnen lezen, over de JAV op vrijdag 14 juni. Op enkele uitzonderingen na (Commissie Oefenen en Archiefcommissie) zijn nog geen Jaarplannen en voorgestelde samenstellingen van commissies ontvangen. Daarom deze graag zo spoedig mogelijk (!) naar Arthur toesturen. Bij voorbaat dank, Arthur

Zoals jullie weten is de Jaarlijkse Algemene Vergadering in twee delen gesplitst. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni. Voor het eind van het verenigingsjaar is er een 1e Algemene Vergadering waarin we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Deze zal plaats vinden op 14 juni. Na afloop van het verenigingsjaar volgt er dan een 2e Algemene Vergadering waarin we terugkijken op het afgelopen seizoen. Deze zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in september.

Op 14 juni zullen de commissies en het bestuur voor het seizoen 2019/2020 worden benoemd of gekozen. De huidige bestuursleden en commissieleden blijven formeel in functie tot en met 30 juni. Op 1 juli treden dan formeel de nieuw benoemde of gekozen commissies en het nieuwe bestuur aan. In september wordt dan afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden en commissieleden.

Voor nu is het dus belangrijk dat binnen iedere commissie wordt onderzocht wie er blijft en wie er gaat vertrekken. Ook dienen nieuwe commissieleden en bestuursleden te worden aangezocht.

Het tijdschema is als volgt:

Ruim voor de vergadering ontvang ik van iedere commissie het jaarplan en de voorgestelde samenstelling voor seizoen 2019/2020.

Op 31 mei ontvangen alle leden de agenda en alle bijbehorende vergaderstukken, zodat iedereen 2 weken de tijd heeft om de vergaderstukken te lezen.

Arthur Bolder
Secretaris HKV Achilles

Datum 02-06-2019 19:50
Tags