Uitnodiging 97e JAV (Deel 1) op vrijdag 14 juni 2019

Aan de leden van de Haagse Korfbal Vereniging Achilles: Het bestuur van Achilles nodigt alle leden (*) uit tot het bijwonen van de 97e Jaarlijkse Algemene Vergadering (Deel 1) te houden op: Vrijdag 14 juni 2019 in de Vlonder, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur Tijdens de vergadering is de bar gesloten.

hoofdartikel.JPG

 

 

 

Agenda 97e JAV (deel 1) 14 juni 2019
Aanvang 20.00 uur in De Vlonder


1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag van de 96e JAV (deel 2) 16 november 2018

4. Beleidsvisie bestuur

5. Nieuwbouw

6. Uitreiking Annie van Deventer-beker

7. Jaarplannen Commissies 2019-2020
• Topsport Commissie (TopC)
• Technische Commissie (TechC)
• Activiteiten Commissie (AC)
• ContactRaad (CR)
• Commissie Marketing en Communicatie (MC)
• Kantine Commissie (KC)
• Commissie Tennis (CT)
• Archief Commissie
• Commissie Wedstrijdzaken
• Commissie Oefenen

8. Begroting 2019-2020 (inclusief voorstel contributie)

9. Benoeming Commissies voor het seizoen 2019-2020
• Activiteiten Commissie (AC)
• ContactRaad (CR)
• Commissie Marketing en Communicatie (MC)
• Kantine Commissie (KC)
• Commissie Tennis (CT)
• Archief Commissie
• Commissie Wedstrijdzaken
• Commissie Oefenen

10. Verkiezing Bestuur voor het seizoen 2019-2020

11. Verkiezing Commissies voor het seizoen 2019-2020

• Topsport Commissie (TopC)
• Technische Commissie (TechC)
• Raad van Ouderen

12. Rondvraag

13. Sluiting

Let op; gemailde stukken zullen in zeer beperkte mate voorradig zijn in de kantine. Hierbij het verzoek deze stukken zelf uit te printen of digitaal mee te nemen.

 

(*) Leden zijn zij die op de 1e juli van het betreffende jaar de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt (Artikel 7, lid 2, Statuten)


Namens het Bestuur,

Arthur Bolder
Secretaris

Datum 03-06-2019 12:17
Tags