Gaat het goed?

Hoofdartikel 2609.jpg hoofdartikel

De vraag of het goed gaat met Achilles is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Maar dat de vooruitzichten gunstig zijn daar durf ik wel een volmondig ‘ja’ tegen aan te gooien. We consolideren ons ledenaantal. Maar het niveau waarop we spelen is voor onze omvang te mager. Geleidelijk aan zijn we onze vaste posities in de hoogste jeugdklassen kwijtgeraakt, met de A1 als belangrijke gunstige uitzondering overigens.

hoofdartikel.JPG

Financieel is er sprake van balans maar liggen de risico’s op de loer. We moeten nog behoorlijk wat geld ophalen om straks niet alleen het nieuwe clubgebouw te kunnen neerzetten maar het ook van een smaakvolle inrichting te kunnen voorzien. En gaat het straks ons ook nog voldoende opleveren? We denken van wel maar het moet nog wel gebeuren.
Na een zeer onrustig einde van het seizoen, lijkt de rust rond de selectie teruggekeerd. Maar kan er ook gedacht worden aan kampioenschap(pen)?
Hebben we het tekort aan scheidsrechters onder controle? Nee, allerminst. Er dreigen zelfs sportieve sancties voor ons.
Is er een schitterend kamp geweest voor de jongsten? Jazeker, 98 kinderen hebben een fantastische week gehad, ondanks de ongekende hitte.
Kortom een gemêleerd beeld!

Maar wat zou dit kunnen verbeteren?
Wat echt een hindernis is om naar het next level te komen is ons te kort aan vrijwilligers. De komende tijd gaat het bestuur daarmee aan de slag, beleidsmatig dan. Er komt een visie met strategie op ons vrijwilligers beleid iets wat er tot nu toe niet was en hard nodig is om ons van dat eeuwige te kort af te helpen. En wellicht dat we in de tussen tijd een Achilliaan vinden die onze sponsorcommissie komt versterken. Want met één lid gaat het niet lukken om onze financiële noden te lenigen.

Toch zijn, ik opende er al mee, onze vooruitzichten gunstig. Met een stabiele ledengroei en een schitterende nieuwe accommodatie in het vooruitzicht, gaat het ons ook lukken de andere minder florissante zaken aan te pakken en op te lossen. We bestaan niet voor niets al bijna 100 jaar.

 Wout

Datum 27-08-2019 17:06
Tags