Samenwerken aan de toekomst van Achilles (door Hans Lijmbach)

hoofdartikel.JPG hoofdartikel

Afgelopen vrijdagavond zaten er 40 Achillianen in de kantine te wachten op wat er komen ging. Er stond een beamer met laptop klaar die op een scherm het webadres www.mentimeter.nl projecteerde met een inlogcode. Na een kopje koffie/thee/frisje werd namens het bestuur de inleiding door Hans gedaan. Hij memoreerde de al eerder verschenen stukken in de Leeuwenkrabbels waarin telkens een stukje meer duidelijk werd van waar het bestuur mee bezig is geweest de afgelopen maanden.

hoofdartikel.JPG

Hij is blij met de opkomst en wenst iedereen een mooie avond toe, waarin we samenwerken aan de opmaat om te komen tot een nieuwe gedragen visie vanuit de vereniging. Want de commissies zijn de dagelijkse handjes en voetjes van Achilles. Daar begint en eindigt alles. Hans introduceert Vincent en Sten die ons door de avond heen gaan brengen.

Vincent herhaalt nogmaals dat niet het bestuur het beleid uitdenkt maar dat, wil iets van verandering slagen, dan eerst de leden aan zet zijn. Vandaar deze startbijeenkomst waar beslist een vervolg op gaat komen.
Dan neemt Sten het over en vraagt hij of iedereen al ingelogd is? Na enige hulp links en rechts is uiteindelijk iedereen ingelogd (ook met leentelefoon) en kunnen alle aanwezigen anoniem via hun telefoon hun mening geven over het huidige Achilles. Waar staan we? Hoe doen we het? Wat gaat er goed? Wat kan er verbeterd worden? Met gemiddeld 70-80 reacties per vraag hebben we een rijke score aan reacties. Tezamen vormen die later een goed beeld hoe de aanwezigen over ons Achilles denken. Daarna lopen we een flink aantal stellingen door.

Pauze.

Enthousiaste reactiesvolgen in de pauze. Uiteenlopend van “dit had ik niet verwacht” tot “wat leuk dat onze mening ertoe doet”. “Dacht dat het weer zo’n duffe boel zou worden, maar nee lekker interactief”.

Na de pauze krijgen we de opdracht om een HOE-vraag te formuleren. En dat je daarin totaal los moet komen van je denken. Dus: er is geen verkeerd of vreemd antwoord op de vragen. “Hoe absurder hoe beter” vertelt Sten, “kom los van het idee dat iets niet kan”. De commissie- en bestuursleden zijn verspreid aan tafels gaan zitten. Dan worden er een viertal vragen door Vincent en Sten aan de groepen voorgelegd.
Groep 1: Hoe wordt Achilles in aantal de grootste vereniging van district Noord West?
Groep 2: Hoe krijgen we invloed op processen die ons als vereniging helpen?
Groep 3: Hoe maken we Achilles blijvend financieel gezond?
Groep 4: Hoe zorgen we ervoor dat alle leden van Achilles eenduidig en simpel korfbal krijgen aangeboden?
Laten we zeggen dat de groepen zich flink hebben uitgeleefd en dat niets te gek was. Het voert nu te ver om ze allemaal hier op te schrijven. Bij belangstelling: vraag één van de aanwezigen erop na.

Na deze eerste ronde worden de meest absurde ideeën met elkaar gedeeld en op een papier doorgegeven aan de volgende groep. Deze groepen werken in korte tijd het idee verder uit. Deze ideeën komen plenair terug op vier vellen en worden op de muur opgehangen. Iedere aanwezige krijgt één sticker die bij het beste idee geplakt mag worden.
Uiteindelijk is het idee ‘het maken en publiceren van korfbalfilmpjes op YouTube’ van groep 4 met de meeste stemmen gehonoreerd.

Vincent en Sten sluiten de avond af door iedereen te bedanken voor hun inzet, ideeën en enthousiasme. De eerste stap op weg naar een nieuwe visie is vanavond samen gezet. Het vervolg op deze avond komt als de uitwerking gereed is en als terugkoppeling en het nemen van verdere stappen mogelijk is. Tussentijds zullen zij van zich laten horen via artikelen in de Leeuwenkrabbels en leidt deze avond naar de volgende bijeenkomst, waar zij hopen op het dubbele aantal van vrijdagavond j.l.
Alle aanwezigen zijn benoemd tot onze ambassadeurs voor het proces waar we nu mee gestart zijn. En als iedere ambassadeur volgende keer één persoon meeneemt dan hebben we al het dubbele aantal.

Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagde avond met dank aan het prima voorbereidende en uitvoerende werk van Vincent en Sten. Op naar de volgende bijeenkomst! Voor iedereen die er niet bij aanwezig was: je hebt echt iets gemist.

Hans Lijmbach

 

Datum 28-01-2020 09:00
Tags