Meld je ook aan als KNKV-scheidsrechter

Na de vervelende berichten van afgelopen weekend over de sportieve sanctie ons is opgelegd, hebben al een aantal spelers interesse geuit naar op de opleiding tot KNKV-scheidsrechter. Goed en belangrijk, want deze opleiding en het bijbehorende diploma is nodig om wedstrijden extern voor de bond te kunnen fluiten. Zo hopen we in de aankomende jaren een grote poule aan scheidsrechters op te kunnen bouwen en meer wedstrijden extern kunnen fluiten. Nu betalen we - zoals bekend - de flinke boete en ondergaan we een sportieve sanctie (totaal 6 punten in mindering, verdeelt over de wedstrijdploegen in de senioren). Meld jij je ook aan als KNKV-scheids?!

Mocht jij Achilles ook willen helpen en af en toe een wedstrijd extern willen fluiten? Meld je dan aan voor de opleiding bij Commissie Wedstrijdzaken wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. Je fluit, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider of een KNKV Beoordelaar, zoveel wedstrijden (wedstrijdkorfbal) als nodig zijn om het examen (Proeve van Bekwaamheid) met goed gevolg af te leggen. Je leert in de praktijk.

Achilles betaalt de kosten die komen kijken bij de opleiding.

Commissie Wedstrijdzaken

Datum 03-02-2020 08:41
Tags