Van het bestuur: Linda van den Haak kandidaat-bestuurslid

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat Linda van den Haak bereid is gevonden de vacature Voorzitter TechC in te vullen. In die functie zal zij ook lid worden van het bestuur.

Conform de Statuten (Artikel 16, lid 4) kan het bestuur een kandidaat stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht te zijn gekozen. Ten minste vijf stemgerechtigde leden kunnen tegenkandidaten stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes weken een algemene vergadering te doen houden welke alsdan door verkiezing in de vacature voorziet.

Het bestuur stelt daarom kandidaat voor de functie, voorzitter van de Technische Commissie: Linda van den Haak.

Indien binnen 4 weken geen tegenkandidatuur is ingediend, is zij gekozen.

Doordat Linda deel uit gaat maken van het bestuur, dient zij haar functie als Vertrouwenscontactpersoon op te geven. Het bestuur is daarom op zoek naar een dame die deze functie wil gaan vervullen.

Arthur Bolder
secretaris

Datum 27-08-2020 23:01
Tags