Meer onder één dak: we zijn begonnen!

Afgelopen zaterdag was ik welgeteld 45 minuten als CoCo werkzaam tijdens de Alsem Jeugd League toen alles letterlijk en figuurlijk in het water viel. Het toernooi liep eigenlijk op rolletjes maar Moeder Natuur weigerde elke vorm van medewerking. Een aantal korte, maar zeer heftige regenbuien zorgden ervoor dat het kunstgras niet meer bespeelbaar was. De organisatie moest helaas besluiten dat het toernooi zo niet verder kon gaan en blies de boel af. Enorm zuur want de Alsem League was terug van weggeweest en het is waarschijnlijk überhaupt de laatste keer geweest dat De Vlonder dienst heeft gedaan als ‘gastheer’ van een voor Achilles belangrijk evenement. Want, zoals Hans en Wout in hun hoofdartikel vorig seizoen al aankondigden gaat die nieuwe kantine er eindelijk komen.

En dat is maar goed ook. De heftige regenbui legde namelijk pijnlijk bloot hoe belangrijk een goede accommodatie is. Wie onlangs nog in de kantine is geweest weet dat onze geliefde Vlonder niet echt meer het predikaat ‘goede accommodatie’ verdient. Na een paar druppels ontstaat al lekkage en overal zijn sporen van slijtage of reparaties te zien. Ondanks dat alles blijft de Vlonder een plek waar we met zijn allen graag komen. De stuurgroep die is ingesteld om invulling te geven aan de nieuwbouw vergadert er namelijk met alle plezier. Tot nu toe is de stuurgroep tweemaal bij elkaar gekomen en het is hoog tijd voor een update van onze kant. We gaan jullie zo vaak als we kunnen bijpraten over de voortgang van alle facetten van dit mooie project.

De stuurgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit de vertegenwoordigers en een aantal vrijwilligers. Om het kort te houden zal ik mij beperken tot het noemen van de werkgroepen en haar vertegenwoordigers:

  • Werkgroep Inrichting clubgebouw: Audrey de Man
  • Werkgroep Accommodatie: Rene van Loon en Illan Verboom
  • Werkgroep Financiën: Roger Kalberg
  • Werkgroep Realisatie: Hans Lijmbach
  • Werkgroep Communicatie en PR: Rinus Cost

De voorzitter is Harald Braakman en hij rapporteert namens de stuurgroep aan het bestuur. Elke werkgroep is verantwoordelijk voor haar eigen deel. Tijdens de vergaderingen van de stuurgroep kunnen de werkgroepen met elkaar overleggen en afstemmen. Want elke werkgroep heeft wel overlap met een of meer werkgroepen en dus hebben we elkaar de komende periode hard nodig.

De nieuwbouw van de kantine loopt al zo lang en de meeste leden hebben al zo vaak gehoord dat de nieuwe kantine "nu toch echt gaat komen". Een typisch geval van eerst zien dan geloven. Toch zijn we al bezig met de uitdagingen die de sloop van de oude kantine, de tussenperiode tijdens de bouw en de daadwerkelijke bouw van de nieuwe kantine met zich mee zullen brengen. Uiteraard is het rondkrijgen van alle financiën een grote uitdaging, maar ook praktische zaken verdienen de aandacht. Zo is al uitgebreid nagedacht over diverse installaties in de nieuwe kantine en wat de mogelijkheden daarvoor zijn als we de huidige ontwerpen mogen geloven. En vrees niet, ook over belangrijke zaken als de bar is al gedacht. Gaan we bier tappen, persen uit zakken of toch flesjes uitserveren? Zodra we het weten hoor je het van ons! Offertes zijn her en der al opgevraagd. Wie opmerkingen of suggesties heeft mag zich melden bij de diverse werkgroepen, leuke ideeën zijn altijd welkom.

Bovendien kunnen jullie ook verwachten dat wij jullie in diverse vormen om jullie mening gaan vragen. Dat kan in de vorm van een poll, een informatieavond, een vragenlijst of een quiz zijn. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een stoelendans doen waarbij diverse modellen door leden kunnen worden uitgeprobeerd en op de best zittende stoel kan worden gestemd. De meeste stemmen gelden vervolgens bij het te nemen besluit, zo simpel is het.

Als alles volgens planning verloopt zal in oktober gestart worden met de sloop van De Vlonder. Dat is nog niet in steen gegoten maar daar wordt nu nog hard aan gewerkt. Dat betekent dat we tot het einde van dit veldseizoen nog een kantine hebben. Daarna hebben we dus even tijdelijk geen accommodatie. Hoe de tussenperiode overbrugd gaat worden is niet helemaal duidelijk. Op dit moment heeft dat ook nog geen prioriteit. Aan het eind van dit jaar (december) wordt een start gemaakt de bouw. Elk moment zullen we hierin proberen vast te leggen zodat we dit met jullie kunnen delen. De verwachte oplevering zal in april 2022 zijn. Daarna moet de kantine nog worden ingericht (daar zijn wel dus al mee bezig!) voordat we hopelijk in juni 2022 de kantine in gebruik kunnen gaan nemen. Dat klinkt nog allemaal als toekomstmuziek maar het komt steeds dichterbij. De eerstvolgende vergadering is al op 16 september en natuurlijk krijgen jullie daarna weer een uitgebreide update. En nogmaals de oproep aan een ieder om zich met fantastische ideeën te melden.

Namens de stuurgroep en werkgroepen,
Rinus

NB. Wie voortaan al het nieuws over de nieuwbouw bij elkaar wil hebben op de website kan gebruik maken van de tag ‘nieuwbouw’, dan vind je alles bij elkaar terug.

Datum 27-08-2020 23:15
Tags