Van het bestuur: 2e deel JAV uitgesteld

Het 2e deel van de 98e Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) dient statutair plaats te vinden voor 16 oktober. Het bestuur heeft echter besloten om deze bijeenkomst uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Dit is mogelijk omdat de Corona-spoedwet de mogelijkheid geeft om de Algemene Vergadering met maximaal 4 maanden uit te stellen.

In deze JAV willen we namelijk niet alleen terugkijken op het afgelopen seizoen 2019-2020, maar ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie, de leden van ACHILLES, op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen betreffende de Nieuwbouw. In het bijzonder willen we jullie meenemen in de beoogde financiering van ons Nieuwe clubhuis.

Deze financieringsplannen zijn op dit moment echter nog niet compleet, vandaar dat wij tot dit uitstel willen overgaan.

Zodra het mogelijk is, zal een datum voor het 2e deel van de 98e JAV worden vastgesteld en bekendgemaakt. Gezien de huidige stand van zaken rond Covid19 ziet het er naar uit dat ook de JAV deel 2 on-line zal moeten plaatsvinden, hoewel wij de voorkeur hebben voor een fysieke bijeenkomst.

Arthur Bolder
secretaris HKV Achilles

 

Datum 03-10-2020 21:22
Tags