Een sponsorcommissie in quarantaine

Zeefdruk-Erima-Achilles1.JPG hoofdartikel

Door Rinus Cost - Als sportvereniging ben je van één ding afhankelijk. De titel van het artikel doet misschien vermoeden dat ik hier over sponsors ga beginnen. Dat is ook zo, maar we zijn als vereniging natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers. Zonder actieve vrijwilligers die een vereniging laten floreren is een vereniging voor sponsoren niet aantrekkelijk. Bovendien heb je ook vrijwilligers nodig om deze sponsoren binnen te halen. Laat dit nu al enige jaren een probleem zijn voor de sponsorcommissie van Achilles.

hoofdartikel.JPG

De vrijwilligers die in deze commissie willen stappen zijn schaars, al geldt dit in meer of mindere mate eigenlijk wel voor alle commissies en de gehele vereniging. Tel daarbij twee intelligente lockdowns, een nieuwe kantine en het stilleggen van de competitie op en je komt uit op een bijna onmogelijke uitdaging. Hoe kom je vandaag de dag nog aan nieuwe sponsors?

Ja inderdaad, bijna onmogelijk. Want om de één of andere reden is het ons als vereniging toch maar gelukt om een hoofdsponsor binnen te slepen voor de komende jaren. En dat zonder sponsorcommissie. Hoe dan? Waarschijnlijk is het een combinatie van toeval en geluk geweest. Toeval dat we leden hebben die zo begaan zijn met de club dat zij bereid zijn om het sponsorschap aan te bieden. En het geluk dat er toch leden zijn die bereid zijn om daarmee aan de slag te gaan, ook al is dit niet hun eigenlijke taak maar die van de niet-bestaande sponsorcommissie. Voor mij is dit maar weer eens het bewijs hoe belangrijk het is dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan onze mooie club.

Het afgelopen seizoen zijn, toevalligerwijs, meer initiatieven van leden naar voren gekomen om op zoek te gaan naar sponsors. Hoewel daar nog geen concrete nieuwe sponsors uit naar voren gekomen zijn, levert dit wel wat op. Nieuwe ideeën en energie om deze kar opnieuw op gang te brengen bijvoorbeeld. Spelers uit het derde hebben bijvoorbeeld het heft in eigen hand genomen om een teamsponsor te vinden. En gelijk hebben ze: het is een jong team dat op niveau speelt en dus aantrekkelijk moet zijn voor een sponsor. In mijn optiek verdienen ze die ook, net als alle andere teams.

Zoals gezegd heeft deze zoektocht nog geen nieuwe sponsoren opgeleverd. De zoektocht gaat door maar we moeten ons allemaal wel realiseren dat nieuwe sponsporen zich niet altijd op basis van geluk, toeval en spontane acties zullen aandienen. Wat we nodig hebben is een sponsorcommissie die hier structureel mee aan de slag gaat. Want we gaan nogal wat voor onze kiezen krijgen de komende jaren. De dalende kantineomzet bijvoorbeeld, en de bouw van de nieuwe kantine. Dat laatste zal ons hopelijk wel weer aantrekkelijk maken voor sponsoren. Maar dan moeten die wel gezocht worden en worden binnengesleept.

Het belang van een sponsorcommissie met kennis en kunde staat buiten kijf. En toch blijft het zo lastig om deze gevuld te krijgen. Terwijl het vinden van sponsoren geen hogere wiskunde hoeft te zijn. Een goed praatje, een netwerk van ondernemers of gewoon de ballen hebben om iemand te benaderen is al voldoende. “Nee heb je, en ja kun je krijgen”. In dat kader bij deze een oproep aan eenieder, help de club en pak je plekje in de sponsorcommissie. Komende week gaan we voortbouwen op eerdere initiatieven en zullen we weer een poging doen om bedrijven zo gek te krijgen om in deze tijden te gaan sponsoren. Mocht je daarvoor nog ideeën hebben dan kun je die doorgeven aan Simon Rodriguez of aan mij. Simon, deze keer is het jouw beurt om speciaalbiertjes mee te nemen, niet vergeten hè! ;)

Rinus

Datum 10-11-2020 10:00
Tags