Vrijwilligers aan het fundament

vrijwilligers borrel 2015.jpg hoofdartikel

Door Hans Lijmbach - Beste Achillianen, Toen onze oudste dochter Annemieke, toen 5 jaar samen met Lonneke en Maaike Henneman, in 1984 het Achillesveld ophuppelde om eens te kijken of zij net zo enthousiast als haar buurmeisjes kon worden over korfbal, had ik nooit kunnen bedenken dat ik 36 jaar later, terwijl mijn drie dochters allang geen lid meer zijn, ikzelf nog steeds op de club rondloop en mij nuttig probeer te maken. Zo ook met dit artikel.

Sinds 16 oktober ben ik met pensioen en dat voelt door corona eigenlijk heel vreemd, want al vanaf 10 maart j.l. is thuiswerken de norm. En is er gevoelsmatig geen verschil tussen werk en pensioen, vreemd hoor.

Omdat mijn directe omgeving weet dat ik nu "vrij" ben, heb ik het fysiek drukker dan ooit. Vandaar dat de vraag "wil jij het hoofdartikel van deze week schrijven" met een "ja hoor" door mij beantwoord werd. Alleen de deadline van zondagavond 21 uur ben ik door al mijn verkregen vrijheid uit het oog verloren waardoor ik het artikel nu te laat inlever. Hoop dat dit nog goed gaat komen.

De afgelopen weken en maanden heeft het bestuur veel vergaderingen gewijd aan de nieuwbouw, hoe deze te financieren en hoe de inrichting moet gaan worden. De ingestelde stuurgroep en de daaronder hangende werkgroepen hebben stug doorgewerkt en hebben inmiddels hun voorlopige voorstellen qua plan en kosten ingediend. Onze penningmeester en de financiële werkgroep hebben de financiële kant bekeken en de aanvraag voor een lening is in voorbereiding.

Tijdens deze besprekingen kwamen regelmatig de gesprekken die Vincent en Sten samen met Wout met de commissies zijn aangegaan aan de orde en wat de voorlopige conclusies zijn van deze rondgang. Zeer nadrukkelijk is in deze gesprekken naar voren gekomen dat de fundering waarop onze club rust voldoende vrijwilligers aan erosie onderhevig is. Uit deze voorlopige analyse hebben we kunnen destilleren dat onze club op een aantal cruciale vrijwilligersfuncties een forse aanvulling behoeft.

Omdat er op korte termijn nog geen versoepeling in de coronamaatregelen te verwachten is, kunnen we ook niet snel een fysiek vervolgoverleg plannen met alle commissies om de voorlopige conclusies met elkaar te delen. Jammer, maar omdat de situatie daar om vraagt komt het bestuur in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering met een aanpak om het geconstateerde tekort aan vrijwilligers met elkaar op te gaan lossen.

De nieuwbouw geeft ons in 2022 een prachtig onderkomen, maar dat onderkomen moet wel gedraaid worden met en door vrijwilligers. Niet alleen het gebouw maar ook onze best wel grote vereniging zal door meer vrijwilligers draaiende gehouden moeten worden. Het aanstellen van voldoende trainers, coaches, scheidsrechters om maar een paar dringende voorbeelden te geven, zullen niet zonder een forse inspanning van ons allemaal opgelost moeten gaan worden.

Daarom zullen in de komende AV passende maatregelen ingebracht worden die ons hierbij moeten helpen en waarin wij vertrouwen hebben dat ons dit samen gaat lukken.

Met vriendelijke groet,

Hans Lijmbach

Datum 17-11-2020 11:00
Tags