Verslag 98e (digitale) JAV (deel 2)

Afgelopen vrijdag vond voor de 98e keer in de geschiedenis van HKV Achilles de JAV plaats (deel 2). Vanwege de nog altijd aanhoudende maatregelen vond de JAV voor de tweede keer digitaal plaats. Ondanks een rommelige aanloop voorafgaand aan deze JAV (mailproblemen rondom de stukken), zijn aan de online bijeenkomst voldoende instemmingen ontvangen (54). Voor het instemmen met de kandidaten voor de kascommissie moest het quorum (52) worden behaald. Daarmee was aan de statutaire eis voldaan. Het bestuur dankt alle leden voor het in haar gestelde vertrouwen.

De aanloop naar de JAV was niet optimaal, de stukken zijn bij een aantal leden helaas niet in de mailbox terecht gekomen. Andere leden moesten onverhoopt in de spambox op zoek naar de stukken De oorzaak hiervan is nog niet bekend, maar wordt onderzocht. Ondanks deze aanloop, zijn voorafgaand aan de online bijeenkomst voldoende instemmingen ontvangen (54). Voor het instemmen met de kandidaten voor de kascommissie moest het quorum (52) worden behaald. Daarmee was aan de statutaire eis voldaan. Het bestuur dankt alle leden voor het in haar gestelde vertrouwen.

De online bijeenkomst op vrijdag 11 december werd door 14 leden bijgewoond. Voorzitter Wout Broers gaf een korte inleiding en sprak de hoop uit dat de volgende JAV (in 2021) weer op vertrouwde wijze met allen fysiek aanwezig zal kunnen worden gehouden. Vanwege het digitale karakter van de vergadering is de inhoud beperkt gebleven tot de vooraf gestelde vragen en

Voorafgaand aan de JAV waren de onderstaande vragen en opmerkingen ontvangen. De antwoorden op de vragen vindt u tevens hieronder.

Ik heb de volgende vraag/vragen voor Jeanette van Buuren (KC):

  • Wat zijn jouw drijfveren?
  • Waarom zie jij jezelf deze rol vervullen?

Antwoorden van Jeanette van Buuren:

"Mijn drijfveer om de kantineroosters te maken? Dat is een goede vraag. Daar ben ik zelf ook nog niet over uit. Ik vind het wel leuk dat iedereen mee wilt denken over hoe de indeling ook anders kan van het rooster. Daarnaast vind ik het vooral leuk om mee te denken hoe we het nog gezelliger kunnen maken op Achilles. Zoals bijvoorbeeld het terras netter maken en zorgen dat we ook een goede plek hebben om een biertje te drinken als we even geen kantine hebben.

En waarom ik de persoon ben om de roosters te maken, dat is vrij simpel te beantwoorden: niemand anders wilt het doen, hoewel er wel altijd veel mensen zijn die tips hebben. Aangezien ik altijd aanwezig ben bij het ene biertje na de wedstrijd of pizza's die genuttigd worden kan ik net zo goed helpen om het allemaal wat beter te maken.

En dan rest mij alleen nog om Tom te bedanken voor deze mooie vragen."

Harald Braakman:
Ingekomen stukken, mededelingen en Kroniek 2019 - 2020
Oorkondes 25-jarig lidmaatschap
Mijn voorstel m.b.t. oorkondes is dat deze online worden doorgestuurd. De huidige oorkonde moet gedigitaliseerd worden.

Jaarstukken - Verzoek om alle stukken te nummeren, met name de nummering van de financiële stukken. Papieren versie wordt in het archief opgeslagen.

Raad van Ouderen - De voornaam van Olga is niet genoemd, alleen van Reijn.

Jaarverslag Marketing en Communicatie 2019-2020 - In de bijlage staat Commissie Communicatie en PR.

Financiën - Dank voor de 3.500 Euro voor de jubileumvoorziening Achilles 100 jaar

Club van 100 - De Club van 100 is 2 jaar geleden gestart, met iets meer dan 20 deelnemers. De eerste actie betrof het overzetten van alle Achilles-videobanden. Ik zie helaas een dalende lijn in de bijdragen (saldo per 30 juni is 1.647 Euro). Goed nieuws is dat dit wel wordt opgepakt.

ANTWOORDEN van het Bestuur:

- Het idee om de oorkondes voor het 25-jarig lidmaatschap te digitaliseren, vindt het Bestuur een goed idee. Wij zullen dit gaan uitvoeren.
- Nummering van de stukken was inderdaad beter geweest. Volgende keer beter.
- Correcties in de tekst zullen worden uitgevoerd.

Datum 15-12-2020 12:47
Tags