Clinic voor de jeugd door jeugdsportcoördinatoren Tymen en André

Op zaterdag 23 januari zal er op het veld, indien de weersomstandigheden het toelaten, door Tymen en André een clinic worden georganiseerd. Tymen en André zijn op dit moment het Athletic Skills Model (ASM) aan het introduceren binnen het Haagse korfbal. Om dit goed te kunnen implementeren in onze jeugdopleiding bij de D, E en F, zullen zij aan de trainers een voorbeeldtraining geven. Het is dan ook belangrijk dat er zo veel mogelijk trainers van de F, E en D aanwezig zullen zijn.

Indien je niet kan, wil je dit dan laten weten aan Rianne (rianne.vgroen@hkvachilles.nl).

Zonder kinderen, natuurlijk geen training, dus daarom hopen we dat ook alle kinderen aanwezig zullen zijn!

Tymen wil ook voor de C en de B een leuke activiteit organiseren. Het zou fijn zijn als daar ook trainers bij kunnen zijn om te ondersteunen.

Het programma voor zaterdag 23 januari:
9.00 tot 10.00 uur F
10.00 tot 11.00 uur E
11.00 tot 12.00 uur D
12.00 tot 13.00 uur C
13.00 tot 14.00 uur B

Tot dan!!

Groet,
Tymen en Rianne

Datum 13-01-2021 22:32
Tags