Van het bestuur in coronatijd

bestuur.jpg hoofdartikel

In de afgelopen zestien maanden hebben we veel meer dan normaal als bestuur via Teams met elkaar vergaderd. In de beginperiode van corona was dit nog om de vier tot zes weken, maar sinds september 2020 is dit om de twee tot drie weken geworden. Onder leiding van Wout hebben wij ervoor gekozen om elkaar regelmatiger te spreken en te informeren over alles wat er loopt of niet loopt binnen Achilles. Waar we elkaar voor corona iedere week meer dan eens op het veld zagen of spraken is dit nu voor velen van ons een enkele keer en dan altijd via Teams of Zoom. Veel te weinig om echt goed met elkaar te kunnen overleggen of even snel een vraag te stellen.

hoofdartikel.JPGNu er geen direct fysiek contact mogelijk is, kunnen we ook niet goed zien en of voelen hoe het met de ander gaat. Beeldvergaderen via Teams is op zich een prima oplossing. Het opvangen van verschil in stemnuances en het minder opvangen van iemands lichaamstaal is door de grote hoeveelheid kleine beeldjes op ons schermpje lastig. Veel prikkels door diversiteit en intensiteit. Sommigen van ons hebben hun achtergrond geblurd waardoor we niet kunnen zien in welke omgeving zij zich bevinden. Weer een ander zit heel relaxed voor een wasrek waar de was te drogen hangt, terwijl in de hoek de strijkplank klaar staat voor gebruik. Ook zijn er (grappige) verstoringen van partners die langslopen of heel lief een kopje koffie of thee komen brengen, één van de kinderen vraagt om aandacht en gelijk ook maar om een snoepje, baby’s worden op de arm genomen omdat ze eerder wakker zijn geworden dan verwacht. Kortom thuiswerken overdag, maar ook nog eens ’s avonds vraagt best veel van ons allen. Want jullie bestuur heeft naast de reguliere bestuursvergaderingen ook nog zijn of haar verplichtingen richting hun commissies en alles wat daaromheen hangt.

Je denkt ongetwijfeld “wat een vreemd begin van het hoofdartikel!” Maar weest gerust, ik wil jullie meenemen in enkele van de onderwerpen die in de bestuursvergadering van afgelopen donderdag aan bod kwamen. Deze opsomming is niet uitputtend, want enkele van de vaste punten in de vergadering zijn financiën en nieuwbouw en hoeven nu niet nader belicht te worden.

Accommodatie:

 • Geen kantine, geen competitie meer dit seizoen, maar wel… nieuw kunstgrasveld, bouw gestart en op planning ondanks grote Stedin uitdagingen, tent als kantine.
 • Ontwerp interieur nieuwe kantine is gereed evenals raming kosten inrichting.
 • BOSA-subsidie stukken worden verzameld om aanvraag spoedig in te dienen.

Corona:

 • Als het goed gaat gaan er een miljoen prikken per maand gezet worden waarmee het eind van de tunnel nu echt in zicht komt?!
 • Na ruim anderhalf jaar hopelijk terugdraaien van corona beperkingen, kunnen we weer vrijer bewegen en moeten we onze kansen goed benutten.

Kamp:

 • Jeugdkamp organiseren, maar gezien de geldende beperkingen niet ver weg maar dichtbij en aangepast.

Sport en bewegen:

 • Sport en spel wordt nu ook al door de weeks en op zaterdag door enkele enthousiastelingen aangeboden, kunnen we dit met iets meer enthousiastelingen ook in de grote vakantie blijven aanbieden?

Commissies:

 • Bemensing TC kent uitdagingen door veel vertrekkende commissieleden, acute hulp gevraagd.
 • Toelichting op nieuw vrijwilligersbeleid komt eraan, wordt coronaproof georganiseerd.
 • Aantal leden ondanks corona redelijk stabiel, maar wel uitdagingen in bezettingen jeugdteams.

Wat dit artikel beoogd is jullie een inkijkje te geven in het werk van het bestuur in coronatijd en dat er hard is doorgetrokken. En van het begin af aan alles digitaal om zo veilig mogelijk met elkaar te kunnen blijven communiceren. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we best veel gedaan hebben. Ondanks die constatering hebben we het afgelopen vergadering toch gehad over de vraag: “Zijn we door corona enigszins ingedut en hebben we wel voldoende gedaan?” Naar aanleiding van de daarover constructief gevoerde discussie hebben we gezamenlijk vastgesteld dat het bestuur in deze lange, moeilijke en onzekere periode veel gedaan heeft. Veel ad hoc besproken, uitgewerkt en opgelost omdat de situatie van dat moment daarom vroeg. Kortom heel anders dan andere jaren want zeg nu eerlijk zolang elkaar fysiek niet zien of spreken heeft nog nooit iemand in verenigingsverband meegemaakt. Desondanks klinkt er ook enige kritiek. Nu mag kritiek, mits terecht en opbouwend, voor ons als bestuur nooit een probleem vormen. Het is dan wel de uitdaging voor ons om samen met de leden van Achilles te zoeken naar de beste oplossingen. En om deze dan na besluitvorming in te voeren.

Enkele onderwerpen waar het bestuur mee bezig is geweest en op korte termijn mee naar buiten komt.

 • Er ligt een voorstel om te komen tot een gedegen vrijwilligersbeleid. Daar willen wij op korte termijn mee naar buiten komen in een zogenaamde conference call, in goed Nederlands telefonische vergadering. In deze vergadering nemen wij jullie mee in onze overwegingen hoe wij gekomen zijn tot dit beleidsvoorstel. Eén en ander is opgesteld naar aanleiding van de verenigingsconsultatie in februari 2020. De uitnodiging volgt op korte termijn en wij hopen dat veel Achillianen de moeite zullen nemen om deze vergadering te volgen. Het nieuwe Vrijwilligersbeleidsplan wordt in de Algemene Ledenvergadering van 9 juli a.s. ter besluitvorming voorgelegd.
 • Vrij recent ligt er de dringende vraag om snel een oplossing te vinden voor de dreigende onderbezetting in de Technische Commissie voor komend seizoen. Wie voelt zich geroepen en uitgedaagd om deze handschoen nog voor de vaststelling van deze commissie in de JAV op te pakken. Verras ons en Achilles maar met name de TC is jullie dan al bij voorbaat dank verschuldigd.

Zoals opgemerkt in de vorige alinea wordt er op vrijdag 9 juli a.s. een digitale Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Stukken, vorm en inhoud volgen binnen afzienbare tijd. Voor alle duidelijkheid het gaat in deze vergadering om vooruit te kijken, dus de plannen van bestuur, commissies, financiën en nieuwbouw komen hier uitgebreid aan de orde.

Hans Lijmbach

 

Datum 11-05-2021 11:00
Tags