18 juni: update vrijwilligersbeleid start 19:30 uur

Commissieleden opgelet: staat vrijdag 18 juni al in jullie agenda's? Dan organiseert het bestuur een (online!) bijeenkomst voor de update van het vrijwilligersbeleid waar al lange tijd hard aan gewerkt wordt. Even terugspoelen; op de JAV (deel 2) van 2019 zijn de centrale uitgangspunten van deze update besproken en daar goedgekeurd. Tijdens een commissie-avond later in januari 2020 staken een kantine vol commissieleden met het Achilles-hart op de juiste plaats de koppen bij elkaar, om samen na te denken over de toekomst van Achilles. En hoe gaan we dan nu verder?

Zoals eerder aangekondigd wordt op 18 juni een bijeenkomst georganiseerd voor de update van het Vrijwilligersbeleid. De bijeenkomst op de 18de is specifiek voor alle commissieleden en wordt gehouden via Teams. We starten om 19.30 uur.  Doel is de beleidsuitwerking toe te lichten en de commissieleden mee te nemen, hierin voldoende ruimte te geven voor vragen en deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Om zo passend op weg te gaan naar de JAV (deel 1) van 9 juli a.s.

We hopen op een mooie aanwezigheid van de commissieleden voor de toelichting van deze update. Nog even digitaal. De link naar de vergadering volgt nog en zal goed verspreid worden.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

 

Datum 16-06-2021 07:48
Tags