Achilles gaat aan de slag met Taakie

Met de komst van het nieuwe seizoen zijn we begonnen met het invoeren van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Elke club draait op haar vrijwilligers en wij zijn daarin niet anders. Zoals toegelicht in de afgelopen twee JAV’s: Op sleutelplekken staat het water terugkerend aan de lippen. Elke keer redden we het nét om alle plekken gevuld te krijgen, maar als het al lukt dan gaat dat niet zonder slag of stoot en met huzarenstukjes over de gehele linie. We willen het voorspelbaarder gaan doen. We willen ernaartoe groeien dat elke Achilliaan passend z’n steentje bij gaat dragen:

  1. Een verplichte teambijdrage.
  2. Een verplichte minimale bijdrage als individu.
  3. Een aanvullende inspanningsverwachting (die vrijwillig afgekocht kan worden).

Hieronder staan we kort stil bij de inhoud van het nieuwe beleid en hoe we dit verder uitvoeren. Overigens, de volledige uitwerking zoals onderdeel van de afgelopen JAV is hier te vinden.

De verplichte teambijdrage is voor het overgrote deel niets nieuws onder de zon, eerder opschrijven van wat we al doen. Nieuw is wel het fluiten van een vast aantal van externe wedstrijden voor de bond bij de seniorenteams die uitkomen in de wedstrijdklasse. Een knelpunt dat we nu echt willen gaan oplossen.

De verplichte minimale bijdrage als individu is nieuw. Ook hier leggen we de focus op daar waar Houdini’s trucs vaak nodig zijn: training geven, thuiswedstrijden fluiten en coachen. Kort gezegd:

  • Alle leden van 15 jaar en ouder willen we kunnen bereiken voor dit soort bijdragen. Dit doen we passend en tevens, er is ruimte voor opleiding en er is en komt begeleiding. We doen het samen!
  • Bij de selectieleden (Achilles 1, 2 en 3) zetten we het vizier op het leveren van een bijdrage van bondsscheidsrechter, coach of trainer. Een passende rol bij de spelende top van onze club. De bijdrage is reeds geïnventariseerd en het ziet er goed uit. Zo zijn onze huidige selectieleden al goed vertegenwoordigd op deze functies. Iets waar we en vooral de selectieleden zelf trots op mogen zijn!

De aanvullende inspanningsverwachting geldt ook voor iedere speler vanaf 15 jaar, of zijn/haar ouders/verzorgers indien jonger dan 15 jaar. Dit is echt nieuw en voor ons ook experimenteren en lerend voorwaarts gaan. Het zijn de taken en functies die uitgevoerd worden, soms her en der verspreid binnen de gang van zaken van de club. Daar willen we ook meer voorspelbaarheid in krijgen. En ook hier gaan we passend mee om. We zijn geen bedrijf, wel een grote club, met veel leden. Dus, er is veel moois te doen.

Goed, tot zover het wat we willen gaan doen. Maar, hoe dan? Nou om het af te pellen: voor een deel blijft het hetzelfde, voor een deel wordt het net even anders en voor een deel ook echt helemaal nieuw.

  1. Exact hetzelfde blijft: Het krantje voor bijvoorbeeld de bardiensten en welk team welke wedstrijd moet fluiten.
  2. Net even anders wordt: We willen vooraf beter gaan inventariseren wie welke structurele rol op onze sleutelplekken gaat vervullen (trainer, coach, scheidsrechter) conform het beleid. Met de Selectie hebben we de vuurdoop gehad. Dit ging heel goed en veel dank!
  3. Echt helemaal nieuw wordt (ook voor ons!): Voor al die taken en functies soms her en der verspreid, willen we zicht krijgen op wie onze leden zijn. Ja, iedereen kent elkaar en zeker de vaste krachten, maar wat vind jij leuk, waar ligt jouw talent? Dat inzicht willen we in gaan zetten vanuit vrijwilligersoptiek. En daar komt Taakie om de hoek kijken.

Taakie?

In aankomende week gaan we onze Achillianen, ouders van jeugdleden en vrijwilligers nog beter leren kennen! Dat doen wij met behulp van Taakie, een slimme, snelle en leuke online tool. Een tool die door meer verenigingen wordt gebruikt. Door het stellen van slechts een paar vragen krijgen wij een goed beeld van al die unieke types die Achilles rijk is!

Na het beantwoorden van de vragen zie je waar jouw talent ligt. Mochten wij tegen een uitdaging aanlopen op een bepaalde functie of taak, dan kunnen we met Taakie heel handig 'scouten' wie er plezier aan zou beleven om een helpende hand te bieden.

Taakie heeft een positieve insteek. Dankzij Taakie benaderen we jou alleen als we in jou de beste match zien! Heel laagdrempelig maar toch persoonlijk, via een WhatsAppje. Met één druk op de knop kun je een Taakie accepteren, maar ook afwijzen!

Hoe meer leden, ouders en vrijwilligers de vragenlijst invullen, hoe meer plezier wij aan Taakie beleven. Je helpt ons dus enorm mee deze korte vragenlijst in te vullen. We sturen je binnenkort een mailtje met de link naar de vragen. Ben je benieuwd naar Taakie? Neem hier alvast een kijkje!

Dank je wel!

Datum 04-10-2021 08:00
Tags