Achilles, meer dan een club???

De afgelopen maanden zijn we gestart met het implementeren van het vrijwilligersbeleid. Dit gaf een enorme boost, want wat werd er op een positieve manier inzet getoond door een ieder!! Het was dan ook zuur om te zien dat, op het geplande moment voor de vrijwilligers van de club, nagenoeg geen Achilliaan kwam opdagen. Het was voor ons als bestuur het moment om te proosten op zoveel momenten die er voor zorgen dat "Achilles, meer is dan een club". Met de paar Achillianen die er wel waren hebben we overigens een heerlijke bubbel gedronken, gekletst en gelachen, echter met een dubbel gevoel door het ontbreken van zovele vrijwilligers die wij hebben binnen de club.

Het is waarschijnlijk al te raden dat de hieraan gekoppelde JAV met net zoveel Achillianen werd bemand als het vrijwilligers deel ervoor. Iets wat ons als bestuur, maar zeker ons als club stof moet geven tot nadenken. Wat is er nodig om de betrokkenheid, die er bij zoveel andere aangelegenheden wel is, ook te genereren voor de JAV. Want ja, het is niet de meest sprankelende vergadering, maar op dit soort momenten blikken we terug, vooruit en kan je je stem laten horen. In deze vergaderingen worden beslissingen genomen door de leden van de vereniging, maar omdat er weinig leden zijn en de notulen waarschijnlijk niet tot nauwelijks worden gelezen, is het draagvlak soms ver te zoeken bij de uitvoering ervan. Neem nu het rookbeleid dat is ingevoerd, velen van jullie nemen dit niet serieus en staan achter de container op het veld te roken. Elkaar aanspreken gebeurt niet of nauwelijks en wordt veelal aan bestuursleden overgelaten. Ook bij het overtreden van andere regels wordt er vaak gekeken naar de bestuursleden om de mensen erop aan te spreken, maar waarom? Alle leden hebben het recht om dat te doen en als we dit samen doen dan komt er ook een geaccepteerde cultuur en doen we het met zijn allen. En ja dan kunnen we ook op dit punt zeggen: "Achilles, meer dan een club", want op dit moment laat dat duidelijk te wensen over.

Als je mensen dan de volgende dag aanspreekt over het feit waarom ze er niet waren, dan krijg je verschillende antwoorden: ik moest werken, vrijdag is gewoon niet de juiste dag, de ALO kantine is te ver weg, er wordt niet over korfbal gepraat. Zo maar een aantal opmerkingen, waarvan de eerste zeker een legitieme is, de andere meer een uitvlucht om niet te hoeven komen. En dat blijkt ook wel, want over een aantal weken is er de herhaling, ivm het feit dat het quorom niet is gehaald, maar als je dat aankaart dan hebben de mensen nu al iets in hun agenda staan!! Het draagvlak is op dit moment gewoon ver te zoeken. Dus heb jij ideeën hoe we de JAV beter op de kaart kunnen zetten en besluiten samen kunnen uitvoeren? Spreek een van de bestuursleden aan en laten we erover praten/brainstormen. Want ja het is echt waar: jullie mening telt.

Alvast bedankt voor jullie input.

Linda, gesteund door het voltallige bestuur

Datum 08-11-2021 15:32
Tags