Laatste stand van zaken voortgang nieuwbouw HKV Achilles

(32) echts toekomstige keuken en recht vooruit grote zaal met rechts achterin de schuifpuien naar galerij en terras.png hoofdartikel

Het is inmiddels 5 december 2021 en de laatste maand van het jaar is aangebroken. “Normaliter” de maand van warmte, licht in het donker en samen zijn. Sinterklaas inmiddels vertrokken naar Spanje en Kerstmis en Oud en Nieuw volgen elkaar vanaf nu in hoog tempo op. Maar evenals vorig jaar is het voor ons allen weer onzeker van wat we wel en niet mogen en kunnen doen. Vooralsnog mogen we niets meer na 17.00 uur maar dat kan over twee weken zomaar weer anders zijn. Kortom niets is zeker en alles is onzeker…

Maar niet onze nieuwbouw, want daar loopt het met hier en daar wat hobbels op rolletjes en worden vrijwel alle mijlpalen in de planning gehaald. En dat houdt voor ons in dat een oplevering van ons gebouwdeel zo rond eind mei 2022 steeds haalbaarder wordt. En dat is voor ons allen goed nieuws in deze donkere tijden, ja toch?!

Rechts%20toekomstige%20keuken%20en%20recht%20vooruit%20grote%20zaal%20met%20rechts%20achterin%20de%20schuifpuien%20naar%20galerij%20en%20terras.png

 Rechts toekomstige keuken en recht vooruit grote zaal met rechts achterin de schuifpuien naar galerij en terras.

 

 

 

We hebben een aantal foto’s bijgevoegd die jullie een goede indruk moeten geven van de stand van zaken van maandag 23 november j.l. En geloof ons: het gaat elke dag met grote stappen voorwaarts. Dus op het moment van schrijven is de bouw al weer verder gevorderd, maar je moet ergens de stand trekken. Alle daken zijn inmiddels waterdicht en voorzien van tijdelijke afvoeren kan het regenwater (en dat valt veelvuldig en veel) niet meer zomaar het gebouw instromen. Dat is prettig want nog voor het kerstreces begint wordt de dekvloer gestort. Dus is alles erop gericht om alle binnenwanden te plaatsen die daarmee maat geven aan de te leggen vloerverwarmingsslangen. Dit laatste is al gebeurd in de week van 30 november tot 3 december en dus gaat als alles goed gaat in de week van 6 december tot 13 december a.s. de dekvloer gestort worden.

Zicht%20op%20schuifpuien%20in%20grote%20zaal%20naar%20galerij.%20Rechts%20op%20de%20foto%20zie%20je%20de%20toekomstige%20%20hoofdingang%20van%20ons%20clubhuis.png

Zicht op schuifpuien in grote zaal naar galerij.
Rechts op de foto zie je de toekomstige
hoofdingang van ons clubhuis.

 

 

 

Hier%20is%20links%20de%20keuken%20en%20rechts%20de%20gang%20gepland%20Wanden%20volgen%20nog.png

Hier is links de keuken en rechts de gang gepland. Wanden volgen nog.

 

 

 

 

 

Gang%20bij%20kleedkamers%20rechts%20kleedkamers%20%20en%20douches%20.png

Gang bij kleedkamers, rechts kleedkamers
en douches.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorgang%20van%20kleedkamer%20naar%20douche.png

Doorgang van kleedkamer naar douche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het kerstreces dat begint op 25 december en duurt tot 9 januari a.s. gaat de aannemer verder met het bouwen van de resterende binnenwanden, het stellen van de binnen- en buitenkozijnen en het aanleggen van de werktuigbouwkundige (riolering, water, warmte en ventilatie) en elektrotechnische installaties. Uiterlijk direct na het kerstreces moeten we onze stroomaansluiting aanvragen bij Stedin zodat we over ongeveer 16-18 weken stroom geleverd krijgen in ons gebouw. Water is kortgeleden bij Dunea aangevraagd. Voor alle duidelijkheid er komt geen gasaansluiting meer in ons gebouw. We zijn daarmee vooruitlopend op “van het gas af” direct bij oplevering “all electric” zoals dat genoemd wordt. Wel zo duurzaam.

Voorts zijn we nog bezig met de mogelijke aanschaf van zonnepanelen op ons eigen dak. Daartoe is een adviseur bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Kortom als we straks terugkeren in onze nieuwbouw stappen we in een extreem veel duurzamer gebouw dan onze oude Vlonder. We stappen daarmee zomaar in een veel duurzamere toekomst.

De eerlijkheid gebiedt ons om op te merken dat ons warme water (douches en keuken) nog wel via een kleine c.v. ketel die in de school hangt wordt aangemaakt. Dit is een zogenaamde “piekketel” die in extreme weersomstandigheden de warmtepomp (die ook in de school staat) helpt om de temperatuur onder die extreme omstandigheden op peil te houden. We maken daarmee zogezegd dubbel gebruik van dit “piekketeltje” en ook dat is duurzaam te noemen.

Kleur%20metselwerk%20in%20jaren%2030-stijl%20%20met%20een%20doorgestreken%20voeg%20.png

Kleur metselwerk in jaren 30-stijl
met een doorgestreken voeg.

 

 

 

 

De werkgroep Nieuwbouw heeft inmiddels de vloerbedekking van de begane grond en de 1ste verdieping gekozen en deze is daarmee, gezien de lange levertijd, op tijd besteld.

Rechts%20kleur%20en%20patroon%20vinyl%20vloerbedekking%20%20met%20linksboven%20de%20basis%20kleurimpressie%20%20van%20onze%20meubels%20in%20de%20grote%20zaal.png

Rechts kleur en patroon vinyl vloerbedekking
met linksboven de basis kleurimpressie
van onze meubels in de grote zaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorts worden er op dit moment definitief kleuren gekozen voor binnenkozijnen en deuren. Hierin sluiten we zover als mogelijk aan bij de kleuren die ook in de school De Vliermeent worden gekozen zodat er binnen een bepaalde eenheid ontstaat.
Want we “delen” een heleboel zaken met elkaar, zoals de achteringang bij de gymzaal, de gang bij de achteringang en gymzaal, de gymzaal zelf, de gang van de kleedkamers en de kleedkamers zelf. Voorts zijn er twee ruimten in ons gebouw die eigendom zijn van SCOH en waar hoogstwaarschijnlijk 2Samen een naschoolse opvang gaat opzetten. Deze onderhandelingen lopen nog tussen SCOH en 2Samen. In de uren dat 2Samen of De Vliermeent geen gebruik maken van deze ruimten kan Achilles hier activiteiten ontplooien. Dit houdt natuurlijk ook in dat we de komende maanden veel afspraken met SCOH, De Vliermeent en 2Samen zullen moeten gaan maken om straks als goede en zeer naaste buren met en door elkaar de gebouwen te kunnen gebruiken. Daartoe zal een soort van VVE worden opgericht waarin gebruik, onderhoud en schoonmaak nauwgezet geregeld zullen worden. Er is voor alle betrokkenen nog veel werk te doen op dit vlak.

Dan nog ter afsluiting onze nieuwe vlonder die echt weer over het water komt te liggen. Want onze nieuwbouw staat nu niet meer óp het water maar erachter. En om niet altijd via de Jan de Wolfbrug te hoeven lopen naar de velden komt er ongeveer op de hoogte waar ons oude clubgebouw stond een vlonder over het water. Door middel van deze vlonder wordt het hoogteverschil tussen onze nieuwbouw en het voetpad langs de velden opgelost. Deze vlonder wordt van beton en wordt pas in een later stadium prefab in het werk geplaatst. Afgezet met hekwerk en afgewerkt met houten delen hebben we dan een soort van podium voor onze kleedkamers en de trap naar de galerij liggen. Met enkele brede treden waar het met mooi weer goed zitten is voor ons allemaal. Een nieuwe “hangplek” lekker in het zonnetje daar waar we voorheen de oude bankjes voor de oude Vlonder hadden.

De%20plek%20waar%20de%20vlonder%20moet%20komen%20te%20liggen.png

De plek waar de vlonder moet komen te liggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende bijpraatmoment volgt ongeveer eind januari a.s. En op dat moment weten we ook weer meer over voortgang van de planning en daarmee ook de voorlopige opleverdatum van ons nieuwe clubgebouw.
Voor nu en voor zover dat mogelijk is een mooie, prettige, feestelijke maand december toegewenst. Tot in het nieuwe jaar waarin we hopelijk corona en haar dwingelandij kwijtraken en wij ons jubileumjaar waarin wij “Achilles 100 jaar” in volle omvang, ongestoord én dat hopen we van harte met elkaar kunnen vieren.

Namens het bestuur,

Hans Lijmbach

 

 

Datum 07-12-2021 11:00
Tags