Vrijdag 1 juli: 100ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV)

Het is ons jubileumjaar, onze vereniging viert bijna haar honderdste verjaardag. Wat dat ook betekent? De 100ste JAV! Op vrijdagavond 1 juli, vanaf 20.00 uur wordt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in ons nieuwe clubhuis. In deze vergadering kijken we vooruit naar seizoen 2022/2023. Het bestuur nodigt alle leden natuurlijk van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Namens het bestuur,
Arthur Bolder (secretaris)

Datum 26-06-2022 20:38
Tags