JAV ongeldig: een (te) lege kantine en dus geen quorum bereikt

Vrijdagavond, 1 juli, 20.00 uur: de JAV bij Achilles. Het quorum (52 stemgerechtigde leden ouder dan 15 jaar) voor de vijfde keer in drie jaar niet gehaald. Bestuur is er klaar mee en heeft vergadering niet door laten gaan. We beraden ons over een nieuwe datum waar wederom het quorum van 52 stemgerechtigde leden (ouder dan 15 jaar) gehaald zal moeten worden om rechtsgeldig te zijn. We vroegen de 26 wél aanwezige stemgerechtigde leden wat er in hun ogen niet goed gaat met de uitnodiging voor deze JAV-vergaderingen. En waarom er zo weinig betrokkenheid is bij het reilen en zeilen van onze mooie club?

In de daarop volgende uitwisseling van ideeën en meningen worden enkele interessante gedachten en zienswijzen geopperd. Het bestuur neemt deze mee en gaat deze bespreken en indien kansrijk introduceren in haar volgende uitnodigingen voor toekomstige JAV's.

Op dit moment rest ons de bittere nasmaak van weer het niet door kunnen gaan van onze JAV. We hadden nog zo ons best gedaan om 52 mensen een zitplaats te bieden in onze nieuwe huiskamer. Maar de stoelen en banken bleven te leeg, helaas!

Jullie bestuurders.

Datum 03-07-2022 20:18
Tags