Vrijdag 19 augustus: Kom naar de JAV en stem

Kom naar de JAV op vrijdag 19 augustus om 20.00 uur in de nieuwe (!) Vlonder. Er staan belangrijke beslissingen op de agenda zoals een contributieverhoging en het invoeren van de VOG. Het bestuur vindt de inbreng van de leden belangrijk en hoopt op een hoge opkomst. Iedereen is welkom om de JAV bij te wonen. Ieder lid, dat op 1 juli 2022 15 jaar of ouder was, heeft stemrecht.

Zoals bij de meeste leden inmiddels bekend is, kon de JAV op 1 juli 2022 geen doorgang vinden omdat het quorum helaas niet is gehaald. Omdat er belangrijke beslissingen op de agenda staan, vond het bestuur het niet democratisch verantwoord om de vergadering door te laten gaan en dan na enkele weken een 2e vergadering (zonder quorumverplichting) uit te schrijven. De inbreng van de leden is namelijk van belang. Daarom is er een nieuwe JAV vastgesteld, met dezelfde agenda als die van 1 juli, en wel op:

Vrijdag 19 Augustus
20.00 uur in de (nieuwe) Vlonder.

Voor alle duidelijkheid: iedereen is welkom om de JAV bij te wonen.

Buitengewone leden en Jeugdleden (en ouders) hebben geen stemrecht, maar ieder lid uiteraard wel.

Je bent lid (dus geen jeugdlid meer) als je 15 jaar of ouder was op 1 juli 2022.

De stukken worden opnieuw per e-mail naar een ieder verstuurd.

Tot ziens op 19 augustus.

Arthur Bolder
Secretaris HKV Achilles

Datum 12-08-2022 21:03
Tags