Nieuwe seizoen, nieuwe regels

fluit-scheids-scheidsrechter.jpg hoofdartikel

Vanuit het beruchte Stramproy volgt een hoofdartikel met noemenswaardige feiten voor de korfballiefhebber: feitjes gericht op de regels van het spel, spelregels die uiteraard iedereen zo op kan lepelen. Toch is het goed om er soms even bij stil te staan om na te gaan of je ze nog weet. Daarbij kun je gelijk bedenken of het spel nog beter kan worden gemaakt. Er is immers altijd ruimte voor verbetering.

hoofdartikel.JPGVerbeteringen breng je elke dag toe. Het kunnen hele kleine, maar ook grote veranderingen zijn. Soms treft het slechts een optimalisatie van al een geweldige dienst. Een andere keer is het een update om de noodzakelijke security eisen te behalen. Van de ene (agile) sprint op werk duik je zo in de andere sprint waarbij het gaat om een balverovering. In beide gevallen is enthousiasme essentieel voor het succes. Met veel jolijt kijk ik uit naar het nieuwe seizoen met nieuwe regels en een nieuwe kantine!

Met ingang van 1 september 2022 heeft de Internationale Korfbalfederatie (IKF) een aantal spelregels gewijzigd.

Er worden onder andere scheidsrechtersduo’s geïntroduceerd en toevoegingen gedaan wat betreft het doorspelen als er een speler op de grond ligt, de golden goal, de time-out en spelersvervanging.

Vandaag lees je meer over de wijzigingen en toevoegingen.

Scheidsrechtersduo’s (paragraaf 4.6)

De IKF heeft scheidsrechtersduo’s geïntroduceerd. Beide scheidsrechters zijn gelijkwaardig in het uitvoeren van taken. Dit is met name gewijzigd in paragraaf 4.6, maar komt ook op andere plekken terug. In de Nederlandse competitie zullen er in een aantal klassen nog wel assistent-scheidsrechters in actie komen. In de ereklasse, Korfbal League en Korfbal League 2 zal alleen met duo’s worden gefloten.

Speler op de grond (paragraaf 4.6.b)
In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een 1-schotsregel was. Dit is echter geen onderdeel van de spelregels. Er mag gewoon worden doorgespeeld. Vanaf nu staat in de spelregels dat het spel gestopt moet worden als een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact niet onmiddellijk kan opstaan en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen. Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige spelers zich ergens anders bevinden.

Golden goal (paragraaf 5.3)
Bij de golden goal-verlenging is een toevoeging gedaan om te verduidelijken welk team de bal krijgt als het laatste schot voor de zoemer een doelpunt en een gelijke stand oplevert. Het team dat dit laatste doelpunt tegen krijgt, krijgt bij de start van de golden goal-verlenging het balbezit.

Time-out (paragraaf 5.8)
De paragraaf over de time-out is uitgebreid met de volgende tekst: ‘Als de coach het time-outverzoek indient terwijl het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar voor de herstart, wordt het verzoek alleen ingewilligd als het verzoek op tijd wordt gedaan zodat de tijdwaarnemer en jury het verzoek kunnen communiceren door een hoorbaar signaal en het ‘time-out (T)’-teken te tonen voordat het spel wordt hervat. Als er niet voldoende tijd is om het verzoek van de coach te communiceren, wordt de time-out bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter gecommuniceerd en toegekend.’

Spelersvervanging (paragraaf 5.9)
De paragraaf spelersvervanging is uitgebreid met de volgende tekst: ‘Indien de coach het vervangingsverzoek indient wanneer het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vóór de hervatting, wordt het verzoek alleen ingewilligd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: de vervangende speler staat klaar op het vervangingsvlak én het verzoek wordt gedaan, zodat de tijdwaarnemer en jury voldoende tijd hebben om het verzoek door een hoorbaar signaal en een vervangingsteken aan de scheidsrechter te communiceren voordat het spel wordt hervat. Als het verzoek van de coach hiervoor niet voldoende tijd geeft, zal de vervanging wordt bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter medegedeeld en toegekend.’

Tom Hoogendijk

Datum 06-09-2022 11:00
Tags