Gebouwbeheerder gezocht voor onze mooie Vlonder 2.0

afbeelding kantine 1.jpg hoofdartikel

Inmiddels is het zondagavond 18 september en zit ik mijn bijdrage te typen op mijn laptop. En mijn gedachten gaan terug naar de afgelopen anderhalf jaar en dan met name de afgelopen vier maanden. Wat een hectiek en georganiseer in al die tijd. Wat begon als een flinke uitdaging na de bouwkundige oplevering op 23 mei j.l. en gepresenteerd in de kick off in een toen nog lege kantine, loopt tot op heden op volle kracht door. Aan de hand van het prachtige interieurontwerp van Audrey is er keihard gewerkt aan het realiseren ervan. Neem van ons aan dat wij ook na 1 oktober a.s. nog met klussen bezig zullen zijn. Niet meer in de intensiteit van de afgelopen weken en maanden, maar toch met enige regelmaat zullen jullie ons aan het werk zien.

hoofdartikel.JPGIn 2000 had ik ook een groep mensen om mij heen verzameld die toen met elkaar een grootschalige renovatie van de toenmalige Vlonder uitvoerden. Wat hebben we toen een saamhorigheid gevoeld voor bijna één heel jaar lang gekoppeld aan de wil om alles op tijd af te krijgen. Het vervult mij dan ook met trots dat ik wederom samen met een selecte groep vrijwilligers ons nieuwe clubhuis heb mogen en kunnen afbouwen. Ook nu weer heeft de huidige groep zich vooraf geconformeerd aan de eind mei door mij gepresenteerde planning van 1 september 2022. Vandaag durf ik te stellen dat deze planning is waargemaakt. Zaterdag j.l. hebben we samen geconstateerd dat de werkzaamheden die we vooraf hebben afgesproken om voor 1 oktober af te hebben bijna klaar zijn. Komende week en volgende week zaterdag moeten we nog één keer knallen met zijn allen en kunnen we ons met een gerust hart opmaken voor het vieren van ons eeuwfeest. Wat een cadeau voor de club!

Let wel, ik zei het al eerder, ook na 1 oktober zullen er nog wat werkzaamheden aan het gebouw gedaan moeten worden. Denk hierbij aan het oplossen van wat “nagekomen” werk. Dit komt veelal pas aan het licht als je een gebouw als het onze in gebruik neemt. Inmiddels hebben we hier de “kinderziekten”-lijst voor in het leven geroepen. Dus als je als gebruiker van het gebouw zaken tegenkomt die in jouw ogen of niet goed gemaakt zijn, of niet helemaal slim bedacht zijn, of niet goed gaan in het gebruik, enzovoorts, meldt dit dan op deze lijst. Deze wordt achter de bar bewaard. De beheercommissie pakt deze lijst na 1 oktober op en gaat de punten al dan niet af (laten) handelen.

Beheercommissie

Omdat er nog geen gebouwbeheerder is die dit grote en dure gebouw voor ons gaat beheren, heeft het bestuur Chris, Gerard en Hans gevraagd én bereid gevonden om gedurende het komende eerste jaar de beheercommissie van De Vlonder 2.0 te willen zijn. Het bestuur is hier uiteraard zeer blij mee en spreekt nu al de hoop uit dat er na dit eerste jaar een permanente beheerder zich meldt en kan worden benoemd. Daarom nu al de vraag: “Wie voelt zich geroepen én voelt zich in staat om hier invulling aan te gaan geven?” Je kunt een jaar meelopen met de commissie om in deze rol te groeien. Wie meldt zich als eerste bij het bestuur?

Wat doet deze commissie dan? Allereerst is zij is het aanspreekpunt voor alle zaken betreffende het onderhoud en beheer van ons nieuwe gebouw. Voor een groot aantal zaken gelden vooral in het eerste jaar nog bepaalde garanties en daar moet tijdig en correct op gerappelleerd worden richting onze aannemer en onderaannemers.

Wat doet zij nog meer? In het komende jaar gaat zij samen met De Vliermeent directie en de onderhoudsafdeling van SCOH een meerjaren onderhoudsplanning en meerjaren onderhoudsbegroting opstellen. Met deze twee zaken is onze penningmeester veel beter in staat om een goed onderbouwde jaarlijkse exploitatiebegroting op te stellen.

Lopende het komende jaar moeten er onderhoudscontracten afgesloten worden voor bijvoorbeeld de technische installaties (mechanische ventilatie en de warmteterugwinningsunit). Maar ook voor de warmwatervoorziening en de warmtepomp. Omdat dit op de school installatie draait zal dit alles in nauwe afstemming met de school dienen te gebeuren. Schoonmaak van buitenzijde ramen en dergelijke zal ook ingeregeld moeten worden. Ook hebben we 90 zonnepanelen op ons dak liggen, die jaarlijks onderhoud vragen in de vorm van reiniging maar ook van periodiek onderhoud.

Kortom het is naast een veelomvattende taak ook een uitdaging om tot de juiste onderhoudscontracten te komen. Vooral in het eerste jaar vraagt dit de nodige inspanning van de commissie. Is dit allemaal geregeld dan is het voor de jaren erna puur het volgen van de onderhoudsplanning en het samen met de penningmeester reserveren van voldoende financiële middelen. Al dan niet zoeken we samenwerking met de school want die zal ook onderhoudscontracten moeten gaan afsluiten.

afbeelding%20kantine%202.jpg

Gebruikersprotocol

Er wordt op dit moment gewerkt aan een gebruiksprotocol kantine dat tijdens het zaalseizoen verder afgerond wordt. Na accordering in het bestuur zal iedere Achilliaan dit protocol krijgen met het nadrukkelijke verzoek om dit gebruiksprotocol goed tot je te nemen en na te komen. Maar natuurlijk ook nu al: wees zuinig op onze mooie Vlonder 2.0, alsof het je eigen huis is. Heb je bijvoorbeeld een apparaat gebruikt zet het dan na gebruik uit. Je moet er toch niet aan denken dat er brand ontstaat… Daarnaast werken we ook nog aan een bestuursreglement. Beide documenten gaan ons als vereniging helpen om op een veilige en verantwoorde wijze ons clubhuis jarenlang en tot volle tevredenheid te gaan “bewonen”.

Nu op weg naar onze 100-jarige verjaardag, de officiële opening en drie dagen van groot feest in en om onze nieuwe Vlonder 2.0.

Je kunt je trouwens nog steeds opgeven voor de pubquiz én het enorme feest met live band op 1 oktober a.s. Ik heb er ongelofelijk veel zin in, jullie ook?

Hans Lijmbach

 

Receptie/opening

Zaterdag 1 oktober zijn alle leden van harte uitgenodigd de opening en aansluitende receptie bij te wonen. Dit alles start om 14.00 uur, dus zorg dat je de officiële opening door onze burgemeester om 14.30 uur niet mist.

Het bestuur

Datum 24-09-2022 11:00
Tags