Achilles honderd jaar forever young

20221010161010-0844fda8-me.jpg hoofdartikel

Er zijn weinig momenten in mijn leven geweest dat ik zo’n overweldigend gevoel van trots heb ervaren als toen ik op 29 september dit jaar door Hans Lijmbach, de bouwmeester, werd rondgeleid door het nieuwe clubhuis van Achilles. Clubhuis is eigenlijk een veel te klein woord voor het complex dat mij werd getoond. Wat een schitterend cadeau heeft de club zichzelf ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan gegeven!

hoofdartikel.JPGEr bestaat een foto uit 1962 waar ik als kind van zes een baksteen aanreik aan één van de vele vrijwilligers die onze eerste Vlonder met eigen handen bouwden. De leden hadden met allerlei acties zelf het kapitaal bijeengebracht dat nodig was voor de bouw, en een aantal handige leden had behalve de fundering al het werk zelf gedaan. Natuurlijk hebben de leden het paleis aan de Mient dat we nu bezitten, niet helemaal zelf gebouwd, en hebben schoolbestuur en gemeente meebetaald, en is de bank voorlopig mede-eigenaar, maar een heel groot deel van het binnenwerk, de afwerking, is door fantastische vrijwilligers in onze eigen club gerealiseerd.

Permanent investeren in je eigen voortbestaan en ontwikkeling, dat is één van de belangrijke fundamenten voor een succesvolle club. Altijd bezig blijven met de leden binden en boeien en uitdagen om mee te doen, alle succesvolle verenigingen slagen daarin. Het bouwen van een nieuw clubhuis hoort daarbij, ambities op sportief vlak, een rijk verenigingsleven met diverse activiteiten, nooit op je lauweren rusten.

Continuïteit is belangrijk. De koers moet stabiel zijn, het bestuur betrouwbaar en voorspelbaar, leden moeten zich kunnen blijven identificeren met wat de club te bieden heeft. Dat betekent niet dat je geen nieuwe wegen mag inslaan, integendeel, zie mijn eerste punt, maar wat je doet moet passen bij wat de leden voelen dat de kern van hun club is.

En ten derde regeneratie, permanente verjonging, nieuwe aanwas. Het grootste gevaar voor een club is een veroudering van het ledenbestand, waarbij een vastroestende kern vast blijft houden aan hoe het was, zonder bewustzijn van veranderingen in de omgeving en in de wensen van de jonge leden, en aantrekkingskracht voor ouders en kinderen die een inspirerende plek zoeken om vrienden te maken en te sporten.

Niet alleen heeft Achilles een prachtig gebouw neer kunnen zeten, ook aan de drie voorwaarden voor een gezonde club voldoet de vereniging volgens mij. Kijk maar naar hoe vol het veld is op een zaterdag, kijk naar de agenda voor activiteiten, de kampen, het clubblad en het enorme feestgevoel dat we rond 1 oktober allemaal hadden. Allemaal seinen die op groen staan voor de komende honderd jaar, Alleen over de sportieve resultaten past enige zorg. Zo’n grote club als Achilles met zo’n mooie accommodatie moet echt hoger spelen dan we nu zowel met selectie als jeugd doen. Ik weet, het is een stokpaardje van me, maar laten we vooral ook investeren in het vergroten van de sportieve prestaties. Want dat kan echt beter!

Hartelijk gefeliciteerd met ons zelf, honderd jaar, en nog altijd jong!

Steven Broers

Datum 25-10-2022 11:00
Tags