Van het bestuur

De 100e JAV, deel 2 vond plaats afgelopen vrijdag. Met 36 aanwezige leden werd het quorum (50) niet behaald. Desondanks heeft de vergadering wel doorgang gevonden. Omdat het quorum niet behaald is, zal deze vergadering formeel opnieuw moeten worden gedaan. Deze nieuwe vergadering zal zijn op vrijdag 25 november. Wie daarbij aanwezig wil zijn, dient zich te melden bij Arthur Bolder. Lees verder over de 100e JAV.

In hoog tempo werden tijdens de 100e JAV, deel 2 op 4 november de jaarverslagen van de diverse commissies goedgekeurd. Het gevoerde financiële beleid kreeg de goedkeuring van de Kascommissie en de aanwezige leden verleenden, op voordracht van de Kascommissie, het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge.
Op voorstel van het Bestuur werd Chris Weerman tot Lid van Verdienste en werd Gerard Mulder tot Erelid benoemd. De aanwezigen ondersteunden beide voorstellen met groot applaus.

Omdat, zoals boven gemeld, het quorum niet behaald is, zal deze vergadering formeel opnieuw moeten worden gedaan. Statutair dienen er minimaal 2 weken tussen de oorspronkelijke en de nieuwe vergadering te liggen. Op deze vergadering zal niets anders worden behandeld dan datgene wat afgelopen vrijdag is behandeld. Deze nieuwe vergadering zal zijn op vrijdag 25 november. Wie daarbij aanwezig wil zijn, dient zich te melden bij ondergetekende.

 

Arthur Bolder (arthur.bolder@hkvachilles.nl)
Secretaris HKV Achilles

 

Datum 06-11-2022 21:43
Tags