Go voor Topsport Commissie

Achilles 1 2015- Achilles naar de top.jpg hoofdartikel

Afgelopen vrijdag stond de tweede poging gepland voor de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV). De BAV stond in het teken van een wijziging van de statuten, waarin het officieel installeren van de Topsport Commissie (TopC) de grootste en belangrijkste wijziging betrof. Na een matige opkomst voor de BAV op 11 december van het vorige jaar, was het afgelopen vrijdag tijdens de herkansing (gelukkig!) beduidend drukker.

hoofdartikel.JPG

Ik ben persoonlijk tevreden over de discussie die wij in een volle kantine met elkaar hebben gevoerd over de route richting topsport. Er waren veel (kritische) vragen uit de zaal en dat is goed. De basis van topsport is voor mij dat je probeert om continue te verbeteren. Kritiek en feedback (mits constructief) horen daar absoluut bij en maken het eindresultaat beter.

Mijn conclusie na afgelopen vrijdag is dat de betrokkenheid bij onze vereniging zeer groot is en dat veel mensen de topsportambities heel logisch vinden. Met het akkoord op het installeren van de commissie zetten we hierin een goede eerste stap als vereniging. Ja, een eerste stap, want er zullen nog veel stappen moeten volgen.

Ik wil daarom snel van start gaan, maar kan dat natuurlijk niet alleen. De commissie bestaat nu, maar heeft nog geen leden. Afgelopen vrijdag gaf Sjoerd Houwing alvast een mooi voorbeeld door zijn hulp proactief aan te bieden tijdens de vergadering (top!). Hoe sneller we de commissie bemand krijgen, hoe sneller we vervolgstappen kunnen zetten.

Topsport draait voor mij ook om alles doen om een doel te bereiken, over opstaan als het moeilijk wordt en over initiatief tonen. Heb jij het gevoel dat jij een bijdrage kan en wil leveren aan het waarmaken van onze ambities? Wacht dan vooral niet tot je misschien gevraagd wordt, maar meldt je, net als Sjoerd, proactief.

Mijn handen jeuken om samen aan de slag te gaan!

Sportieve groet,

Marcel Noordam

Datum 19-01-2016 12:01
Tags