Aankondiging Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

De JAV zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 19 juni, aanvang 19.30 uur. Dat is eigenlijk 4 dagen te laat, want volgens de Statuten zou de JAV uiterlijk op 15 juni moeten plaats hebben.

Evenals vorig jaar vragen wij toestemming van de leden voor dit kleine uitstel. Gezien de vele vakantiedagen in mei is het voor allen die iets aan de voorbereiding moeten doen gemakkelijker om de JAV niet te houden op 12 juni, maar een week later.

Bij deze vraag ik tevens alle voorzitters van de commissies om:

  • Na te gaan wie er zullen blijven in de commissie, wie er willen toetreden en wie de commissie gaan verlaten.
  • Een jaarverslag op te stellen over het seizoen 2014/2015
  • Een jaarplan te maken voor het seizoen 2015/2016

Graag ontvang ik bovenstaande gegevens UITERLIJK op 23 mei, maar eerder mag natuurlijk.....

Met vriendelijke groeten,

Arthur Bolder
secretaris

Datum 23-04-2015 20:59
Tags