Gratis juridisch spreekuur bij HKV Achilles door GKjuristen & Scheepmaker Juridische Diensten

Ook op dinsdag 2 mei is weer het maandelijks (gratis) juridisch spreekuur van 13.30 tot 14.30 uur in onze kantine. Misschien komt dit je bekend voor: de verhuurder gooit ineens de huurprijs omhoog, een vergunning of uitkering wordt ten onrechte niet verleend of het dienstverband wordt beëindigd maar de grond lijkt niet te kloppen of er wordt een te lage ontslagvergoeding geboden. Hoe los je dat op?! Op dinsdag 2 mei kun je voor gratis, dan wel betaalbare rechtshulp terecht in ons Buurthuis van de Toekomst!

Er is gebleken dat er in Den Haag en zo ook in de omgeving van de Vruchten-, Noten- en Bomenbuurt, een grote behoefte bestaat aan gratis dan wel betaalbare rechtshulp. Iemand die antwoorden geeft op de vele (juridische) vragen die leven in de buurten en de mensen op weg helpt. Een dergelijke service is noodzaak in deze tijd nu recht steeds minder toegankelijk lijkt te worden.

Om deze reden hebben Graham Kleinegris en Cyril Scheepmaker van GKjuristen & Scheepmaker Juridische Diensten (www.gkjuristen.nl) besloten om verschillende buurten in Den Haag waaronder dus ook de Vruchten-, Noten- en Bomenbuurt te steunen.

Iedere eerste dinsdag van de maand, vanaf 4 april, starten deze juridische adviseurs hun spreekuur in ons clubhuis. Dit spreekuur duurt in principe 1 uur. Als blijkt dat er een grotere behoefte is, bestaat de mogelijkheid om de frequentie uit te breiden.

Tijdens dit spreekuur kunnen mensen hun juridische vragen en kwesties voorleggen. De adviseurs zullen rechtzoekenden ter plekke zonder betaling van advies voorzien. Mocht een zaak complex zijn en/of meer aandacht behoeven dan worden nadere afspraken gemaakt waarbij de mensen financieel (bijna) volledig worden ontzien.

Kortom, een unieke mogelijkheid die geboden wordt! Heb je hulp nodig? Kom dan op dinsdag 2 mei van 13.30 tot 14.30 uur naar het Achilles-clubhuis voor het juridisch spreekuur (iedere eerste dinsdag van de maand). Vragen of kwesties kun je alvast toesturen naar info@gkjuristen.nl.

ALLE ACHILLIANEN KUNNEN UITERAARD OOK GEBRUIK MAKEN VAN DIT SPREEKUUR!

Datum 16-04-2017 23:28
Tags