Help Achilles bij de jurytafel en doe de cursus KNKV-juryvoorzitter

In de zaal spelen het 1e, de A1 en de B1 met een schotklok. De schotklok wordt bediend door drie personen achter de jurytafel: de juryvoorzitter, de schotklokbediener en de tijd- en scorewaarnemer. Om een wedstrijd in goede banen te mogen leiden, dienen de mensen achter de jurytafel een cursus te hebben gevolgd: de opleiding tot KNKV-juryvoorzitter (wordt gegeven op 10 oktober in de Achilleskantine!). Voor het aankomende zaalseizoen hebben we 9 gecertificeerde personen, maar we zoeken nog 11 personen die ook een certificaat willen halen. Met 20 gecertificeerde personen kunnen we iedereen ongeveer één keer per maand inplannen.

Niet iedereen mag zomaar achter de jurytafel plaatsnemen. Om een wedstrijd in goede banen te mogen leiden, dienen de mensen achter de jurytafel een cursus te hebben gevolgd: de opleiding tot KNKV-juryvoorzitter. Deze opleiding heeft tot doel om de cursist voor te bereiden op het vervullen van de functie van juryvoorzitter (en schotklokbediener, en tijd- en scorewaarnemer).

De cursus omhelst:

  1. het doornemen van een cursusmap en
  2. het bijwonen van één cursusavond.

Indien dit lukt, ontvangt de kandidaat het certificaat KNKV-juryvoorzitter. Achilles is met het KNKV in gesprek om de cursusavond in onze eigen kantine te organiseren.

Voor het aankomende zaalseizoen zijn al 9 gecertificeerde personen bereid om achter de jurytafel plaats te nemen. Eens in de twee weken moeten we met 9 man paraat  staan (3 wedstrijden, 3 jurytafels, 9 personen). Omdat we niet altijd een beroep kunnen (en willen) doen op dezelfde personen, zoeken we nog 11 personen die ook een certificaat willen halen. Met 20 gecertificeerde personen kunnen we iedereen ongeveer één keer per maand inplannen. En dat in een competitie die slechts 14 weken duurt…!

Dus supporters van Achilles en/of ouders van spelers: meld je aan via topsport@hkvachilles.nl Vanuit Achilles nemen we dan contact met je op.

Datum 02-10-2017 09:14
Tags