1 juni: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV)

Zoals jullie weten is de Jaarlijkse Algemene Vergadering in twee delen gesplitst. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni. Voor het eind van het verenigingsjaar is er een 1e Algemene Vergadering waarin we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Deze zal plaats vinden op 1 juni. Na afloop van het verenigingsjaar volgt er dan een 2e Algemene Vergadering waarin we terugkijken op het afgelopen seizoen. Deze zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in september.

Op 1 juni zullen de commissies en het bestuur voor het seizoen 2018/2019 worden benoemd of gekozen. De huidige bestuursleden en commissieleden blijven formeel in functie tot en met 30 juni. Op 1 juli treden dan de nieuw benoemde of gekozen commissies en het nieuwe bestuur aan. In september wordt dan afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden en commissieleden.

Voor nu is het dus belangrijk dat binnen iedere commissie wordt onderzocht wie er blijft en wie er gaat vertrekken. Ook dienen nieuwe commissieleden en bestuursleden te worden aangezocht.

Het tijdschema is als volgt:

Uiterlijk op 10 mei (maar liever eerder) ontvang ik van iedere commissie het jaarplan en de voorgestelde samenstelling voor seizoen 2018/2019.

Op 18 mei ontvangen alle leden de agenda en alle bijbehorende vergaderstukken, zodat iedereen 2 weken de tijd heeft om de vergaderstukken te lezen.

Arthur Bolder
Secretaris HKV Achilles

Datum 10-05-2018 08:35
Tags