Achilles 100 jaar! (door Harald Braakman)

100.png hoofdartikel

Maandag 13 januari kwamen drie leden van de Archiefcommissie (Monique Overwater, Steven Broers en Harald Braakman) bijeen op het Pomonaplein voor de eerste Jubileumboekbijeenkomst. Je kan niet vroeg genoeg beginnen! De grote lijnen zijn uitgezet, de eerste stap is gezet. Het rijke archief bevat schatten aan informatie en dat komt goed van pas.

hoofdartikel.JPGOngetwijfeld zijn er Achillianen die ergens op zolder of in een schoenendoos krantenartikelen, programmaboekjes of foto’s in hun bezit hebben waar ze jarenlang aan het verstoffen zijn. De Archiefcommissie is geïnteresseerd in dit materiaal, wie weet welke pareltjes er nog tevoorschijn komen? Welke Achillianen zijn nog in het bezit van een oud (ex)sponsorshirt dat niet meer gedragen wordt? We nemen het graag in ontvangst.

Er zijn duizenden foto’s in het archief aanwezig waarvan een aanzienlijk gedeelte is gescand. Kennen wij alle personen die op de foto’s staan? Nee, absoluut niet.
We gaan de onbekenden opsporen en hebben jullie hulp nodig.
De Website Commissie is geïnformeerd over dit initiatief. Binnenkort gaan we van start met twee nieuwe rubrieken op de site.

Foto van de week

De clubarchivaris doet een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen maar ook de namen van de spelers op een groepsfoto. Met het oog op het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante archief nog completer maken! Met een instructie vragen wij jullie om de onbekende personen te herkennen.
Voorbeeld:

  • Wie is de 2e persoon van links op de achterste rij?
  • Wie is de 4e persoon rechts op de voorste rij?

Als jij iemand herkent, mail dan naar archief@hkvachilles.nl.

Check meteen de eerste 'Foto van de Week': B-ploeg Kampioen!

 

Sellicha

Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen.
Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, steeds aangevuld met een naschrift.

Harald Braakman
archief@hkvachilles.nl.

 Check meteen de eerste 'Sellicha': Coca Cola-gekte bij Achilles!

Datum 04-02-2020 09:00
Tags