Sellicha (3): Oproep aan vrijwilligers

In het hoofdartikel 3 weken geleden kondigde Harald het al aan, twee nieuwe wekelijkse rubrieken: de 'Foto van de Week' en 'Sellicha'. Op weg naar ons honderdjarig jubileum neemt Harald ons mee in een 'trip down memory lane' in 'Sellicha'. Een rubriek vernoemd naar onze clubnaam tussen 1929 en 1935, toen de club door de Nederlandse Korfbal Bond geen Achilles mocht heten (vanwege de gelijknamige club in Almelo), waarop besloten werd de lettervolgorde om te draaien. Lees gauw de derde Sellicha-bijdrage, over de roep om vrijwilligers, een oproep die van alle tijden blijkt!

Vrijwilligersoproep

Leeuwenkrabbels nummer 36, 12e jaargang 15 maart 1950 Oproep aan alle Achillianen

Voor de meeste Achillianen is het terrein aan de Mient, dat a.s. Zondag officiëel in gebruik wordt genomen, een nieuw veld, voor enkelen is het echter het oude veld, waarop vele triomfen werden gevierd. We krijgen nu een mooie kleedgelegenheid voor ons alleen en ook over het terrein kunnen we practisch beschikken alleen beschikken. Dit alles houdt in, dat nu op ons een grotere verantwoordelijkheid rust dan voorheen. Ik doe daarom een dringend beroep op jullie, er toe mede te werken en er op toe te zien, dat de kleed- en wasgelegenheid en ook het terrein niet wordt verontreinigd door het achterlaten van papier, etensresten enz. In de wasgelegenheden moeten geen waterballetten worden gehouden en de toiletten dienen te worden gebruikt zoals je dat thuis gewenst bent.

Tenslotte roep ik jullie medewerking in om de dag van de officiële opening geheel te doen slagen, zodat de vele buitenstaanders, die dan ongetwijfeld onze gasten zullen zijn, wederom een goede indruk van Achilles en zijn leden krijgen. Mag ik op ieders toewijding rekenen?

Leo

Naschrift: de schrijver was voorzitter Leo Huisman, bijna 8 jaar voorzitter over twee periodes waarvan het grootste gedeelte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ofschoon onze huidige kleedkamers niet echt het paradepaardje van de club zijn, is de oproep van Leo identiek aan mijn oproep bijna 70 jaar later, houd het terrein, de kleedkamers en het clubhuis schoon.

 

 

Vorige edities Sellicha gemist?


Over... Sellicha

H.K.V. Achilles Opgericht 1 oktober 1922

Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen.

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, aangevuld met een naschrift.

Harald Braakman

Datum 17-02-2020 07:59
Tags