Sellicha (4): Donateurswerving en koffie en thee

In het hoofdartikel 3 weken geleden kondigde Harald het al aan, twee nieuwe wekelijkse rubrieken: de 'Foto van de Week' en 'Sellicha'. Op weg naar ons honderdjarig jubileum neemt Harald ons mee in een 'trip down memory lane' in 'Sellicha'. Een rubriek vernoemd naar onze clubnaam tussen 1929 en 1935, toen de club door de Nederlandse Korfbal Bond geen Achilles mocht heten (vanwege de gelijknamige club in Almelo), waarop besloten werd de lettervolgorde om te draaien. Lees gauw de vierde Sellicha-bijdrage!

Donateurswerving, koffie en thee

Leeuwenkrabbels nummer 13, 20e jaargang 2 Oktober 1957

Brengt donateurs aan voor Achilles en ding mee naar de beschikbaar gestelde premies, t.w. een Achillesspeldje voor de eerste 2 donateurs en het boek “Ken Uw Sport” voor de twee volgende! Voor het gemak kan men gebruik maken van de Aanmeldingsformuliertjes, die de vorige week aan al onze leden en adspiranten zijn toegezonden.

Als er in onze cantine koffie wordt gezet wil dit niet zeggen dat het zetten van thee achterwege moet worden gelaten. De thee is n.l. gratis voor de spelers van eigen en tegenpartij en de scheidsrechter. De koffie kost f 0,25 per kop. Thee voor het publiek f 0,10 per kop.
De damesspeelsters wordt gevraagd vóór het begin van de wedstrijd theewater op te zetten en aan de terreinmeester Dhr. V.d. Sluys of een niet spelend bestuurslid te vragen de thee in het inmiddels aan de kook geraakte water te deponeren.

Naschrift: ofschoon wij nu geen Achillesspeldjes of iets anders in de aanbieding hebben, zien wij uiteraard graag een uitbreiding van ons donateursbestand. Handen uit de mouwen, aan de slag! De Sponsor Bingo Loterij was er nog niet in 1957 maar iedere deelname aan dat fenomeen stemt de penningmeester ook tevreden. Al deelnemer maar niet gelinkt aan Achilles? Een formuliertje invullen en de club vaart er wel bij. Meer info nodig, stuur een email naar info@hkvachilles.nl.

Wat betreft het zetten van de thee gebeurt dat nu door de kantinedienst, niet spelende bestuursleden (tenzij ze kantinedienst staan) deponeren dus geen zakjes thee in aan de kook geraakt water! Bij de kinderen scoort thee niet zo goed, die worden al jarenlang voorzien van een bekertje limonadesiroop.

 

Vorige edities Sellicha gemist?


Over... Sellicha

H.K.V. Achilles Opgericht 1 oktober 1922

Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen.

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, aangevuld met een naschrift.

Harald Braakman

Datum 24-02-2020 08:03