Terugblik: Digitale JAV

De 98e JAV was een bijzondere, want voor de eerste keer is deze Algemene Vergadering op digitale wijze gehouden. In groten getale is ingestemd met de Jaarplannen, de Begroting en voorgestelde contributiebedragen en de voorgestelde kandidaten voor de diverse gremia binnen onze vereniging. Het daarvoor geldende quorum (55) is ruimschoots overschreden met 80 geldige instemmingen. Het voor het aanvaarden van Statuten en Huishoudelijk Reglement benodigde quorum (92) is echter nog niet bereikt. Aan de leden die nog niet hun instemming hebben gegeven, wordt daarom verzocht dit alsnog te doen.

Online bijeenkomst

Zoals aangekondigd was er tijdens de online bijeenkomst geen ruimte voor discussies, alle beslispunten waren immers al aangenomen. Had het dan zin om op vrijdagavond 20:00 uur in te loggen op Teams? Ongeveer 15 leden hadden dat gedaan en hebben kunnen luisteren naar onze voorzitter. Hij beantwoordde de vooraf ingestuurde vragen (zie de eerstvolgende Leeuwenkrabbels).

Annie van Deventer

Ook maakte hij "live" bekend dat de Annie van Deventerbeker is toegekend aan alle vrijwilligers die de steeds veranderende coronaprotocollen op vakkundige wijze hebben kunnen omzetten in praktische maatregelen. Daarmee konden al vanaf het eerste moment dat het mogelijk was, de trainingen en spelvormen worden hervat.

Al met al duurde deze bijeenkomst ongeveer 15 minuten. Dank aan degenen (enkelen vanaf het strand) die op deze mooie avond de moeite hadden genomen om in te loggen.

Met vriendelijke groet,
Arthur Bolder
secretaris HKV Achilles.

Datum 29-06-2020 11:37
Tags