Sellicha (6): Wandelen

In het hoofdartikel een tijdje geleden kondigde Harald het al aan, twee wekelijkse rubrieken: de 'Foto van de Week' en 'Sellicha'. Op weg naar ons honderdjarig jubileum neemt Harald ons mee in een 'trip down memory lane' in 'Sellicha'. Een rubriek vernoemd naar onze clubnaam tussen 1929 en 1935, toen de club door de Nederlandse Korfbal Bond geen Achilles mocht heten (vanwege de gelijknamige club in Almelo), waarop besloten werd de lettervolgorde om te draaien. Lees gauw de zesde Sellicha-bijdrage!

Wandelen

Leeuwenkrabbels nummer 31, 25e jaargang 27 februari 1963
Dat gaan we doen a.s. zondag. Om ongeveer 10 uur verzamelen we in ons clubhuis, waar je nog snoep voor onderweg kunt inslaan. Na een wandeling van ongeveer 2 uur, langs bos en strand, komen we tegen enen weer in het clubhuis terug. Hier staat een uitgebreide lunch op ons te wachten met brood, koffie en fruit. Na de lunch (en de afwas) wordt de middag al dansend, koutend en kaartend voortgezet. Kosten van de lunch ongeveer 1 gulden per persoon. Wandel mee – eet mee – dans mee a.s. zondag!

Alle onderdelen mogen ook los van elkaar genoten worden. Niet wandelen, wel eten. Wel wandelen, niet eten, het is allemaal vrije keus.
Maar wie mee wenst te doen aan het etentje moet dit wel van te voren (vrijdagavond) opgeven aan Beyl, Leersumstraat 113, tel. 363246, opdat er niet te veel brood en beleg, maar ook niet te weinig wordt gekocht.

Naschrift Harald:
Voor degenen die geen idee hebben wat een Gulden eigenlijk is, deze munt verving de Euro. De lunch kostte ongeveer 0,45 eurocent. Misschien moeten we maar eens retro gaan doen, waarom niet? Dit is nou typisch zo’n activiteit die qua organisatie op het lijf geschreven is van de Bosjes, je kent ze wel, van de pensionadopower artikelen in ons clubblad, René en Elly van de donderdagochtend kantinedienst. Zaterdag 27 februari 2010, 47 jaar na dato? Ik doe mee!

 

 

Vorige edities Sellicha gemist?


Over... Sellicha

H.K.V. Achilles Opgericht 1 oktober 1922

Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen.

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, aangevuld met een naschrift.

Harald Braakman

Datum 11-03-2020 09:25
Tags