Sellicha (7): Krijgt Crum terechtwijzing?

In het hoofdartikel een tijdje geleden kondigde Harald het al aan, twee wekelijkse rubrieken: de 'Foto van de Week' en 'Sellicha'. Op weg naar ons honderdjarig jubileum neemt Harald ons mee in een 'trip down memory lane' in 'Sellicha'. Een rubriek vernoemd naar onze clubnaam tussen 1929 en 1935, toen de club door de Nederlandse Korfbal Bond geen Achilles mocht heten (vanwege de gelijknamige club in Almelo), waarop besloten werd de lettervolgorde om te draaien. Lees gauw de zevende Sellicha-bijdrage!

Krijgt Crum terechtwijzing?

Leeuwenkrabbels nummer 13, 52e jaargang 15 november 1989

Nadat bondsvoorzitter geutjes al in zijn veertiendaags cursiefje in het Nederlands Korfbalblad z’n gal had gespogen over “leidinggevende figuren in onze organisatie die menen te pas maar nog vaker te onpas hun mening over de korfbal-spelvormen te moeten geven”, heeft Die Haghe thans een voorstel bij Rijndelfland ingediend om op de komende najaarsvergadering van het KNKV het misbruik maken van de mogelijkheden welke Crum heeft om zich in de publiciteit te roeren, drastisch de kop in te drukken.

Crum heeft zich maar neer te leggen bij de duidelijke uitspraak van de overgrote meerderheid van de Nederlandse korfballers inzake het behoud van het middenvak. Terecht wijst Die Haghe erop dat het willen opheffen van het middenvak slechts een eerste stap is naar het verwerpelijke einddoel: alleen maar korfbal in de zaal.

Achilles zal bij de komende discussies – die overigens niet lang behoeven te duren – niet op de achtergrond mogen blijven. Het zou ook fijn zijn als ons nationale team eens werd begeleid door een coach die bezielend met veldkorfbal bezig kan zijn. Het is toch eigenlijk wel stom van onze meerderheid dat we het beste reclamemiddel voor mooi drievakkenspel in handen hebben gegeven van iemand die dat spel verafschuwt en vermoordt. Met woorden en daden.


Naschrift Harald:

Fred Broers was de schrijver van bovenstaand artikel in de LK. Met een ruime meerderheid nam de Algemene Vergadering van het KNKV op zaterdag 15 december 1989 een voorstel van het hoofdbestuur aan om het in de competitie zonder middenvak te gaan doen. Stemverhouding: 48 voor, 33 tegen, 1 onthouding. De afdelingen Rijndelfland en Friesland stemden bijna en bloc tegen: in onze afdeling viel er zelfs niemand uit de boot, in Friesland slechts één. Sinds 1991 spelen we het spel van bal en mand zonder middenvak en met achttallen. De afdeling Rijndelfland hield overigens op te bestaan op 1 juli 1999, wij zitten sindsdien in het district Noord-West.

 

Vorige edities Sellicha gemist?


Over... Sellicha

H.K.V. Achilles Opgericht 1 oktober 1922

Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen.

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, aangevuld met een naschrift.

Harald Braakman

Datum 15-03-2020 09:07
Tags