Sellicha (10): Een geslaagde avond

In het hoofdartikel een tijdje geleden kondigde Harald het al aan, twee wekelijkse rubrieken: de 'Foto van de Week' en 'Sellicha'. Op weg naar ons honderdjarig jubileum neemt Harald ons mee in een 'trip down memory lane' in 'Sellicha'. Een rubriek vernoemd naar onze clubnaam tussen 1929 en 1935, toen de club door de Nederlandse Korfbal Bond geen Achilles mocht heten (vanwege de gelijknamige club in Almelo), waarop besloten werd de lettervolgorde om te draaien. Lees gauw alweer de tiende Sellicha-bijdrage!

Een geslaagde avond

Leeuwenkrabbels nummer 5, 23e jaargang 3 augustus 1960

Afgelopen zaterdag hebben vele Achillianen kunnen genieten van de verscheidenheid die hun in het gezellige zaaltje van de Galerij geboden werd. Men kon er via de dansvloer een praatje gaan maken aan het biljart (om over de gedraaide platen te discussiëren). Men kon ook luisteren naar de “Intermezzonians” die ondanks de korte tijd van voorbereiding verdienstelijk musiceerden. Gonnie en Sjoukje verzorgden het vocale gedeelte, terwijl Addy (drums en hoe!), Tonny Hagen, Peter Zoutendijk en Ruud Heringa (gitaren) het ritme en de soli voor hun rekening namen. En voor de dorstige kelen stond steeds de ober met sinas, cola en andere verfrissende of geestrijke dranken paraat. Hulde aan Peter, die voor de voorbereiding en de organisatie zorgde en ook aan Anton, die op zijn eigen bekende wijze zo nu en dan voor de stemming onder het dansen zorgde. We wachten op de volgende avond, alleen moet het dan wel wat kouder zijn.

Naschrift Harald:

De Galerij bevond zich op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Fahrenheitstraat. Afgaande op de verhalen van vele Achillianen (toen tieners, twintigers, dertigers) staat de Galerij in hun geheugen gegrift en zijn daar gouden tijden beleefd. In Achillespezen zie je de Galerij ook vaak opduiken.

Vorige edities Sellicha gemist?


Over... Sellicha

H.K.V. Achilles Opgericht 1 oktober 1922

Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen.

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, aangevuld met een naschrift.

Harald Braakman

Datum 06-04-2020 08:35
Tags